ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 เยน 

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

วิธีการชำระเงิน 

1. ชำระด้วยบัตรเครดิต

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://e-apply.jp/n/ryukoku-payment  

 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ 
 • หลังชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาพิมพ์หลักฐานชำระเงินแล้วส่งแนบไปพร้อมกับเอกสารสมัครเรียน

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีสำหรับการโอน

ชื่อธนาคาร MUFG Bank, Ltd
ชื่อสาขา Kyoto-ekimae [TEL: (Japan 81) 75 371 2171]
ที่อยู่ธนาคาร 614, Higashi-Shiokojicho, Karasumanishi-iru, Shiokojidori., Shimogyo-ku, KYOTO, JAPAN
SWIFT CODE BOTKJPJT
รหัสธนาคาร 0005
รหัสสาขา 434
เลขที่บัญชี 0300140
ชื่อบัญชี Board of Trustees, Ryukoku University

※ กรุณาใช้ ชื่อและที่อยู่ของผู้สมัคร ในการดำเนินการ

 • ผู้สมัครต้องโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เท่านั้น 
 • กรณีชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศญี่่ปุ่นและประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ  
 • ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัคร หากผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีไม่ครบตามที่กำหนด 
 • หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดสำเนาหลักฐานชำระเงินลงในเอกสารสมัครเรียน
 สรุปค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 เยน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศญี่่ปุ่น 1,500 เยน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศไทย ตามที่ธนาคารกำหนด

ถ้าผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยริวโคขุจะส่งเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียน ส่งไปพร้อมกับผลการคัดเลือก ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษาแรกและยื่นเอกสารภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในเทอมแรก
รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
ค่าเล่าเรียน (6 เดือน) 243,500 เยน
รวม 293,500 เยน
ค่าใช้จ่ายในเทอมสอง
รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าเล่าเรียน (6 เดือน) 243,500 เยน

ชำระค่าใช้จ่ายหลังเปิดเทอมสอง ภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เท่านั้น 
 • กรณีชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศญี่่ปุ่น (1,500 เยน) และค่าธรรมเนียมของประเทศไทย (ตามที่ธนาคารกำหนด) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ
 • ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
 • กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

สรุปค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 1. ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
 2. ค่าเล่าเรียนต่อปี 487,000 เยน
 3. ค่าตำราประมาณ 5,000 เยน