ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 เยน 

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

วิธีการชำระเงิน 

1. ชำระด้วยบัตรเครดิต

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://e-apply.jp/n/ryukoku-payment  

 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ 
 • หลังชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาพิมพ์หลักฐานชำระเงินแล้วส่งแนบไปพร้อมกับเอกสารสมัครเรียน

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีสำหรับการโอน

ชื่อธนาคาร MUFG Bank, Ltd
ชื่อสาขา Kyoto-ekimae [TEL: (Japan 81) 75 371 2171]
ที่อยู่ธนาคาร 614, Higashi-Shiokojicho, Karasumanishi-iru, Shiokojidori., Shimogyo-ku, KYOTO, JAPAN
SWIFT CODE BOTKJPJT
รหัสธนาคาร 0005
รหัสสาขา 434
เลขที่บัญชี 0300140
ชื่อบัญชี Board of Trustees, Ryukoku University

※ กรุณาใช้ ชื่อและที่อยู่ของผู้สมัคร ในการดำเนินการ

 • ผู้สมัครต้องโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เท่านั้น 
 • กรณีชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศญี่่ปุ่นและประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ  
 • ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัคร หากผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีไม่ครบตามที่กำหนด 
 • หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดสำเนาหลักฐานชำระเงินลงในเอกสารสมัครเรียน
 สรุปค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 เยน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศญี่่ปุ่น 1,500 เยน
ค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศไทย ตามที่ธนาคารกำหนด

ถ้าผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยริวโคขุจะส่งเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียน ส่งไปพร้อมกับผลการคัดเลือก ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษาแรกและยื่นเอกสารภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในเทอมแรก
รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
ค่าเล่าเรียน (6 เดือน) 243,500 เยน
รวม 293,500 เยน
กำหนดชำระค่าใช้จ่ายพร้อมส่งเอกสารเข้าเรียน

เทอมกันยายน 2562 เอกสารต้องถึงมหาวิทยาลัย อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2563
เทอมเมษายน 2563 เอกสารต้องถึงมหาวิทยาลัย อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายในเทอมสอง
รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าเล่าเรียน (6 เดือน) 243,500 เยน

ชำระค่าใช้จ่ายหลังเปิดเทอมสอง ภายในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เท่านั้น 
 • กรณีชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมของธนาคารในประเทศญี่่ปุ่น (1,500 เยน) และค่าธรรมเนียมของประเทศไทย (ตามที่ธนาคารกำหนด) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ
 • ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
 • กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

สรุปค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 1. ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
 2. ค่าเล่าเรียนต่อปี 487,000 เยน
 3. ค่าตำราประมาณ 5,000 เยน


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here