OJSAT Study in japan x KUDAN Institute of Japanese Language & Culture “Winter Holiday Course 2020”

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น เดือนมกราคม 2563 ที่ KUDAN Japanese Institute, Tokyo นอกจากจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ผู้เรียนยังได้ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เข้าร่วมพิธีชงชา แต่งชุดฮากามะ เรียนทำขนมญี่ปุ่น ทดลองย้อมผ้าแบบ Aizome ทัศนศึกษาที่ Tokyo Disneyland ฯลฯ นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้จัดเตรียมที่พักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพูดคุยภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้จนถึง – 3 ธันวาคม 2562

กำหนดการ

วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า 9.10 – 12.40 น. เรียนภาษาญี่ปุ่น ช่วงบ่ายตามอัธยาศัย มีกิจกรรมตามรายการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาเรียนที่ต้องการได้!!

ชื่อคอร์ส ค่าใช้จ่าย
กรณีให้ทางสถาบันจัดหาที่พักให้
(ที่พักแบบโฮมสเตย์)
ค่าใช้จ่าย กรณีหาที่พักเอง
Winter Holiday Course 1
4 สัปดาห์ (3 ม.ค. – 1 ก.พ. 63)
122,500 บาท 86,500 บาท
Winter Holiday Course 2
3 สัปดาห์ (10 ม.ค. – 1 ก.พ. 63)
107,500 บาท 77,650 บาท
Winter Holiday Course 3
2 สัปดาห์ (17 ม.ค. – 1 ก.พ. 63)
93,900 บาท 71,750 บาท
ราคานี้รวม✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
✔ ค่าทำประกันเดินทาง
✔ ค่าทำ VISA (เฉพาะคอร์ส 1 และ 2)
✔ ค่าเล่าเรียน รวมตำรา
✔ ค่าร่วมกิจกรรมตามรายการ
✔ ค่าบริการรถรับส่งจากสนามบิน
✔ ค่าที่พักโฮมสเตย์
✔ ค่าอาหาร (วันธรรมดา 2 มื้อ เช้า-เย็น วันเสาร์อาทิตย์ 3 มื้อ)
✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
✔ ค่าทำประกันเดินทาง
✔ ค่าทำ VISA (เฉพาะคอร์ส 1 และ 2)
✔ ค่าเล่าเรียน รวมตำรา
✔ ค่าร่วมกิจกรรมตามรายการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตัวเองได้
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5 อ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะได้คล่อง
 • สามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น แนะนำตัวเอง สมาชิกในครอบครัว แนะนำประเทศตัวเอง ฯลฯ
 • เข้าใจเรื่อง “เวลา” และ “จำนวนเงิน (0-9,999 เยน)” ในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ click
 2. ใบสมัครโฮมสเตย์ กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น click
 3. สำเนาพาสปอร์ต

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร click

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-268642-9 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสมัครเรียนไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com แล้วรอเจ้าหน้าที่ยืนยันกลับ หรือ นำมาให้เจ้าหน้าที่ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 3. เมื่อทางสถาบัน KUDAN ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ OJSAT จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบและเตรียมเอกสารสำหรับทำ VISA
 4. นำเอกสารสำหรับทำ VISA ไปให้เจ้าหน้าที่ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 5. เดินทางไปทำ VISA ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ OJSAT
 6. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ OJSAT จะติดต่อให้มารับพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสมาคม / โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel   : +66(0)2-357-1241-5
EMAIL : ojsatstudyinjapan@gmail.com, ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th