รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมตุลาคม ปี 2022

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน เมื่อเรียนหลักสูตรนี้จบไปแล้ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดหางานที่ญี่ปุ่นได้ทันที

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course)

ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัคร
ตุลาคม1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือนต้นเดือนเมษายน – สิ้นเดือนเมษายน

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
  2. เป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
  3. เป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA นักเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน60,000 เยน660,000 เยน80,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน330,000 เยน60,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน1,190,000 เยน

* มีค่าสมัครเพิ่มเติม 20,000 เยน

* เมื่อเข้าเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสมาคมนักเรียนเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA ประเภทอื่น

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าสมัครค่าเล่าเรียน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน10,000 เยน660,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน300,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน1,000,000 เยน

หมายเหตุ: นักเรียนที่มี VISA ประเภทอื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบเลือกหลักสูตร 10,000 เยน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th