ข่าวสารอัพเดท

ภูมิภาคสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

Scolarship

KYOTO MINSAI ระยะสั้น (Autumn)

Kyoto Minsai Japanese Language School(Short-term Study Abroad Program...

เปิดรับสมัคร Kairin Juku Short Term (Autumn)

OJSAT x KAIRIN JUKU Japanese Language School (Short-Term Study Aboard Program in Autumn) From September 29th – October 12th, 2019

Kyoto Minsai Japanese คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

Kyoto Minsai Japanese Language School(Short-term Study Abroad Program in early Summer) From June 12 (Wed) – June 25 (Tue) 2019