โรงเรียน Saitama international ก่อตั้งขึ้น เดือนตุลาคม 1989 และได้ รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในปี1990 เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนเมษายน มีนักเรียนจำนวนมากได้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่และแยกย้ายไปเรียนหรือทำงานในสาขาวิชา

 • ได้ทำการสอนและฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • นอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นฝึกฝน ทักษะให้นักเรียนสรุปตีความการอ่านและ แสดงความเห็นส่วนตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน
 • ฝึกทักษะทางด้านการสอบวัดระดับ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เพื่อใช้ในการเรียนต่อ โรงเรียนวิชาชีพ (Semmon Gakkou) มหาวิทยาลัย (ทั้งระดับปริญญาตรีและโท)
 • มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของญี่ปุ่นในการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจและสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้
จุดเด่น
 1. หลักสูตรเน้นไปที่การเตรียมตัวสอบ EJU
 2. มีนักเรียนประมาณ 10-15 คน ต่อห้อง
 3. อาจารย์ประจำแต่ละห้องเรียน จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
 4. อาจารย์ที่มีประสบการณ์และทีมงานจะให้คำปรึกษาด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นตามที่มุ่งหวัง
 5. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนี้จะทำให้นักเรียนได้เข้าใจสังคมภายในประเทศและนานาประเทศได้มากขึ้นมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเข้าใจวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นมากขึ้น
 6. เมือง Kumagaya เป็นเมืองขนาดกลางที่มีความสงบร่มเย็นอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียว โรงเรียนตั้งอยุ่ตรงข้ามกับหอสมุด จึงทำให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนได้เป็นอย่างดี
 7. หอพักทั้งหมดอยู่ในย่านที่พักสงบเสงียบ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้หอพัก ใช้เวลาเดินหรือขี่จักรยานเพียง 10-15 น.

ที่ตั้ง

2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama-ken 360-0036
เบอร์โทรศัพท์ +81-48-526-4155
E-mail gakuenn@saisc.jp
FAX +81-48-526-4157
Website http://www.saisc.jp

วิธีการเดินทางจาก Narita Airport

รถไฟ

ขึ้นรถไฟที่สนามบินNarita มายัง สถานีKeisei Ueno Eki(Keisei Skyliner)
[เดินเปลี่ยนขบวนรถไฟประมาณ8นาที]

ขึ้นรถไฟที่สถานี Ueno EkiสายJR มายังKumagaya Eki (สายJR Takasaki Sen)
[เดินจากสถานีรถไฟมายังโรงเรียน5นาที]

รถลิมูซีนบัส

ขึ้นรถจาก สนามบินNarita มายัง สถานีKumagaya Eki
[เดินจากสถานีรถไฟมายังโรงเรียน5นาที]

แผนที่โรงเรียน

 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here