“เก่งภาษาญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของสังคมระหว่างประเทศ ทำฝันยิ่งใหญ่ของคุณให้เป็นจริง”

โรงเรียน Saitama International School ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 1988 และได้รับการรับรองจากสมาคมการสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนเมื่อเดือนเมษายนปี 1990 มีนักเรียนจำนวนมากสำเร็จการศึกษาจากที่นี่และได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆมากมาย

การศึกษา

 • เน้นการสอนและการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • นอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นฝึกฝน ทักษะให้นักเรียนสรุป ตีความการอ่าน แสดงความเห็นส่วนตัวโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนและพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไม่ติดขัด
 • ฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) สำหรับใช้ในการศึกษาต่อโรงเรียนวิชาชีพ (Semmon Gakkou) หรือมหาวิทยาลัย (ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)
 • มีการแลกเปลี่ยนและสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญี่ปุ่นในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้

จุดเด่นของสถาบัน

 1. หลักสูตรเน้นไปที่การเตรียมตัวสอบ EJU และสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
 2. ห้องเรียนมีขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 10 – 20 คน ต่อห้อง ทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง
 3. แต่ละห้องเรียนมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
 4. มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นตามที่มุ่งหวังไว้
 5. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจสังคมภายในประเทศและนานาประเทศมากขึ้น มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเข้าใจวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นมากขึ้น
 6. โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Kumagaya ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางที่มีความสงบ ร่มเย็น อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียว นอกจากนี้ ยังตั้งอยู่ตรงข้ามกับหอสมุด จึงทำให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนเป็นอย่างดี
 7. หอพักทั้งหมดตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยที่สงบเงียบ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อใกล้หอพัก ใช้เวลาเดินหรือขี่จักรยานเพียง 10-15 นาที ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ทุนการศึกษา

ในทุก ๆ ปี จะมีการแจกทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและนักเรียนที่ขยันเรียนด้วย

วิธีการเดินทาง

วิธีการเดินทางจาก Narita Airport

รถไฟ

 • ขึ้นรถไฟที่สนามบิน Narita มายัง สถานี Keisei Ueno (Keisei Skyliner)

เดินเปลี่ยนขบวนรถไฟประมาณ 8 นาที

 • ขึ้นรถไฟที่สถานี Ueno สาย JR มายัง Kumagaya (สาย JR Takasaki)

เดินจากสถานีรถไฟมายังโรงเรียน 5 นาที

รถลีมูซีนบัส

 • ขึ้นรถจาก สนามบิน Narita มายัง สถานี Kumagaya

เดินจากสถานีรถไฟมายังโรงเรียน 5 นาที

วิธีการเดินทางจาก Haneda Airport

รถไฟ

 • ขึ้นรถไฟโตเกียวโมโนเรลที่สนามบิน Haneda มายัง สถานี Hamatsu-cho แล้วต่อรถไฟสาย Yamanote มายังสถานี Ueno จากสถานี Ueno ถึงสถานี Kumagaya ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

รถลีมูซีนบัส

 • ขึ้นรถจาก สนามบิน Haneda มายัง สถานี Kumagaya

เดินจากสถานีรถไฟมายังโรงเรียน 5 นาที

วิธีการเดินทางมาที่สถานี Kumagaya Station

รถไฟ

 • ขึ้นรถไฟจากสถานี Ikebukuro นั่งรถไฟสาย JR: Shonan-Shinjuku มาลงที่สถานี Kumagaya Station (เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 16 นาที ค่าใช้จ่าย 990 เยน)

วิธีการเดินทางจากสถานีมาที่โรงเรียน

เดินจากสถานีประมาณ 9 นาที

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

บรรยากาศโดยรอบ

สถานี “Kumagaya Station” ที่ตั้งของโรงเรียน SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL

แนะนำบริเวณโดยรอบสถาบัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบเมือง Kumagaya

กิจกรรม