สถาบันในประเทศญี่ปุ่น

RYUKOKU University

ประวัติของมหาวิทยาลัย ริวโคคุ มหาวิทยาลัยริวโคคุ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1639...