ประวัติของมหาวิทยาลัย ริวโคคุ

มหาวิทยาลัยริวโคคุ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1639 ในฐานะมหาวิทยาลัยของวัดฮงกันจิ (Honganji Temple, Kyoto) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยริวโคคุมีคณะที่เปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปริญญาโท 10 สาขาวิชา และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP) ในวิทยาเขตต่างๆที่จังหวัดเกียวโตและจังหวัดชิงะ ที่มหาวิทยาลัยนี้มีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 420 คนจากหลายประเทศทั่วโลก

 ที่อยู่ 

Fukakusa Campus

67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto 612-8577
Tel 075-642-1111 Fax 075-642-8867


Omiya Campus

125-1 Daiku-cho, Shichijo-dori Omiya Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8268
Tel 075-343-3311 Fax 075-343-4302


Seta Campus

1-5 Yokotani, Seta Oe-cho, Otsu, Shiga 520-2194
Tel 077-543-5111 Fax 077-543-7729


แผนที่วิทยาเขต