หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน

หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับที่ผู้เรียนมีความประสงค์อยากเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “หลักสูตรเตรียมความพร้อม” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)

ในกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาไม่ครบ 12 ปี หากเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของทางสถาบัน ผู้เรียนจะได้รับวุฒิเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นได้

คุณสมับัติการรับสมัคร

  1. จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
  2. เป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
  3. เป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัคร
ตุลาคม1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือนต้นเดือนมีนาคม – สิ้นเดือนพฤษภาคม

หลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง รวมถึงวิชาสามัญที่มีความจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 1 ปีครึ่งในการศึกษาทั้งภาษาญี่ปุ่นและวิชาสามัญอย่างจริงจัง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาสามัญให้แน่นมากยิ่งขึ้น และมีใจมุ่งมั่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA นักเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน60,000 เยน720,000 เยน80,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน360,000 เยน60,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน1,280,000 เยน

* มีค่าสมัครเพิ่มเติม 20,000 เยน

* เมื่อเข้าเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสมาคมนักเรียนเพิ่มเติม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th