Home เทอมเมษายน

เทอมเมษายน

เทอมเมษายน ตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาว (มีนาคม – พฤษภาคม)
เป็นช่วงช่วงดอกซากุระบาน มีกิจกรรมชมซากุระ
ช่วงเวลาการรับสมัครเทอมเมษายน
ระยะยาวเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ ต้นเดือนกันยายน – ปลายเดือนพฤศจิกายนขึ้นอยู่กับสถาบันแต่ละแห่ง
ระยะสั้น เริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม