รับสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร: เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัคร: ถึง 20 มกราคม 2565 (2022)

เทอมการศึกษา: เมษายน 2565 (2022)

ระยะเวลาเรียน: 2 ปี

รับสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับวิชาพื้นฐานที่จำเป็นอาทิ EJU วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนต่อญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

คุณสมบติ

 1. จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
 2. เป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 3. เป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

วิธีการสมัคร

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 3. ทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ
 4. รอประกาศผล COE
 5. ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียน
 6. ผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 7. รอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียน
 8. สถาบันหรือโรงเรียนจะส่งใบสถานภาพการพำนัก COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคม
 9. ทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COE
 10. ผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
 11. เตรียมตัวไปญี่ปุ่น