หอพัก

 • จากหอพักมายังสถาบันใช้เวลาเดิน หรือปั่นจักรยาน 10 นาที
 • ค่าเช่าหอราคา 25,000 เยน (ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)

รายละเอียดหอพัก

1. หอพัก 曲本 (Magamoto)

การเดินทาง

 • เดินจากหอพักไปยังสถานีรถไฟ Musashi-urawa 20 นาที
 • ปั่นจักรยานจากหอพักไปยังสถาบัน 10 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ, เตียงนอน, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นหนังสือ, ชั้นเสื้อผ้า, อินเทอร์เน็ต

ขนาดห้องพัก

2DK (2 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องอาหาร), ห้องนั่งเล่นขนาด 9 เสื่อ, โรงอาหาร, ห้องอาบน้ำ/ห้องน้ำ (รวม)

จำนวนคน: 6 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนราคา/เดือน
ห้องพัก 2 คน30,000 – 40,000 เยน
ห้องพักเดี่ยว45,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟ6,500 เยน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต1,250 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับห้องพักเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายต่อปีราคา
ค่าแรกเข้า40,000 เยน
ค่าอินเทอร์เน็ต15,000 เยน
ค่าบำรุงรักษา30,000 เยน
ค่าหอ, ค่าน้ำ – ค่าไฟ558,000 เยน
ค่าประกัน20,000 เยน
รวม663,000 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

2. หอพัก 浦和別所 (Urawa Bessho)

การเดินทาง

 • เดินจากหอพักไปยังสถานีรถไฟ Musashi-urawa 8 นาที
 • เดินจากหอพักไปยังสถาบัน 6 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นหนังสือ, ชั้นเสื้อผ้า, อินเทอร์เน็ต

ขนาดห้องพัก

3LDK (3 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว 1 ห้องอาหาร), ห้องนั่งเล่นขนาด 15 เสื่อ, โรงอาหาร, ห้องอาบน้ำ/ห้องน้ำ (รวม)

จำนวนคน: 5 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนราคา/เดือน
ห้องพัก 2 คน35,000 เยน
ห้องพักเดี่ยว45,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟ6,500 เยน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต1,250 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับห้องพักเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายต่อปีราคา
ค่าแรกเข้า40,000 เยน
ค่าอินเทอร์เน็ต15,000 เยน
ค่าบำรุงรักษา30,000 เยน
ค่าหอ, ค่าน้ำ – ค่าไฟ558,000 เยน
ค่าประกัน20,000 เยน
รวม663,000 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

3. หอพัก 田島 (Tashima)

การเดินทาง

 • เดินจากหอพักไปยังสถานีรถไฟ Musashi-urawa 20 นาที
 • ปั่นจักรยานจากหอพักไปยังสถาบัน 10 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ, เตียงนอน, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นหนังสือ, ชั้นเสื้อผ้า, อินเทอร์เน็ต

ขนาดห้องพัก

3DK (3 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องอาหาร), โรงอาหาร, ห้องอาบน้ำ/ห้องน้ำ (รวม)

จำนวนคน: 3 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนราคา/เดือน
ห้องพักแบบ A35,000 เยน
ห้องพักแบบ B40,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟ6,500 เยน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต1,250 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับห้องพัก A และ B

ค่าใช้จ่ายต่อปีราคา
ค่าแรกเข้า40,000 เยน
ค่าอินเทอร์เน็ต15,000 เยน
ค่าบำรุงรักษา30,000 เยน
ค่าหอ, ค่าน้ำ – ค่าไฟ498,000 – 558,000 เยน
ค่าประกัน20,000 เยน
รวม603,000 – 663,000 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

4. หอพัก 四谷 (Yotsuya)

การเดินทาง

 • เดินจากหอพักไปยังสถานีรถไฟ Musashi-urawa 20 นาที
 • ปั่นจักรยานจากหอพักไปยังสถาบัน 10 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นหนังสือ, ชั้นเสื้อผ้า, อินเทอร์เน็ต

ขนาดห้องพัก

3DK (3 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องอาหาร) , ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องอาบน้ำ, โรงอาหาร และห้องน้ำรวม

จำนวนคน: 5 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนราคา/เดือน
ห้องพัก 2 คน35,000 เยน
ห้องพักเดี่ยว45,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟ6,500 เยน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต1,250 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับห้องพักเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายต่อปีราคา
ค่าแรกเข้า40,000 เยน
ค่าอินเทอร์เน็ต15,000 เยน
ค่าบำรุงรักษา30,000 เยน
ค่าหอ, ค่าน้ำ – ค่าไฟ558,000 เยน
ค่าประกัน20,000 เยน
รวม663,000 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

5. หอพัก 中浦和コーポ レート (Naka-Urawa Corporate)

การเดินทาง

 • เดินจากหอพักไปยังสถานีรถไฟ Naka-urawa 4 นาที
 • ปั่นจักรยานจากหอพักไปยังสถาบัน 10 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, โต๊ะ, เก้าอี้, ชั้นหนังสือ, ชั้นเสื้อผ้า, อินเทอร์เน็ต

ขนาดห้องพัก

3DK (3 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องอาหาร) , ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องอาบน้ำ โรงอาหาร และห้องน้ำรวม

จำนวนคน: 5 คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนราคา/เดือน
ห้องพัก 2 คน35,000 เยน
ห้องพักเดี่ยว45,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟ6,500 เยน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต1,250 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสำหรับห้องพักเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายต่อปีราคา
ค่าแรกเข้า40,000 เยน
ค่าอินเทอร์เน็ต15,000 เยน
ค่าบำรุงรักษา30,000 เยน
ค่าหอ, ค่าน้ำ – ค่าไฟ558,000 เยน
ค่าประกัน20,000 เยน
รวม663,000 เยน
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทห้องพัก และจำนวนผู้เข้าพัก