หลักสูตรของทางสถาบัน Musashi Urawa Japanese Language Institute แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

  1. สีน้ำเงิน หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course)
  2. สีเขียว หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (University Preparation Course)

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
  2. เป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
  3. เป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (University Preparation Course)

เป็นหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับที่ผู้เรียนมีความประสงค์อยากเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “หลักสูตรเตรียมความพร้อม” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)

ในกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาไม่ครบ 12 ปี หากเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของทางสถาบัน ผู้เรียนจะได้รับวุฒิเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นได้

ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัคร
เมษายน2 ปี หรือ 24 เดือนต้นเดือนกันยายน – สิ้นเดือนพฤศจิกายน
ตุลาคม1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือนต้นเดือนมีนาคม – สิ้นเดือนพฤษภาคม

จบการศึกษา: เดือนมีนาคม

1. หลักสูตร 2 ปี หรือ 24 เดือน

หลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนจากเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง รวมถึงเนื้อหาวิชาสามัญที่จำเป็นสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเรียนการสอนในระยะแรกจะมุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก แล้วจึงต่อยอดขึ้นไปเรียนรู้วิชาที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

2. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือน

หลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง รวมถึงวิชาสามัญที่มีความจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 1 ปีครึ่งในการศึกษาทั้งภาษาญี่ปุ่นและวิชาสามัญอย่างจริงจัง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาสามัญให้แน่นมากยิ่งขึ้น และมีใจมุ่งมั่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

วันหยุดของโรงเรียน: วันหยุดนัขตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันหยุดฤดูดอกไม้ผลิ วันหยุดฤดูร้อน วันหยุดฤดูหนาว (20 วัน)


ตารางเรียนสำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

ชั่วโมงเรียน

ห้องเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

  1. ช่วงเช้าเรียนวิชาพื้นฐาน
  2. ช่วงบ่ายเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น
8.30 – 11.5012.05 – 12.5013.10 – 16.30
วิชาภาษาญี่ปุ่นวิชาสามัญ (คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์)วิชาภาษาญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA นักเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน60,000 เยน720,000 เยน80,000 เยน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปี60,000 เยน720,000 เยน80,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน360,000 เยน60,000 เยน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปี720,000 เยน80,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน1,280,000 เยน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปี1,660,000 เยน

* มีค่าสมัครเพิ่มเติม 20,000 เยน

* เมื่อเข้าเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสมาคมนักเรียนเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA ประเภทอื่น

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าสมัครค่าเล่าเรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน10,000 เยน720,000 เยน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปี10,000 เยน720,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน360,000 เยน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปี720,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน1,090,000 เยน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปี1,045,000 เยน

หมายเหตุ: นักเรียนที่มี VISA ประเภทอื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบเลือกหลักสูตร 10,000 เยน