“Safety, Convenience and Reliability”

จุดเด่น

 • เป็นโรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติมีราคาย่อมเยา และอนุญาตให้ ผู้เรียนทำงานพิเศษได้อีกด้วย
 • มีระบบการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และประกันสุขภาพที่ดีเยี่ยม
 • มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนมากมายหลายทุนการศึกษา
 • ช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ทำให้เดินทางสะดวกสบาย

สถานที่ตั้ง

TOKYO KOKUSAI CHISIKI GAKUIN

Japanese Language School

3-17-2 Oji Kita-ku Tokyo, 114-0002, Japan

การเดินทาง

รถไฟ

 • รถไฟ JR สาย Keihin-Tohoku มายังสถานีรถไฟ Ouji จากทางออกทางทิศเหนือของสถานี ใช้เวลาเดินมายังสถาบัน 12 นาที
 • รถไฟ JR สาย Keihin-Tohoku มายังสถานีรถไฟ Higashi-Jujo จากทางออกทางทิศเหนือของสถานี ใช้เวลาเดินมายังสถาบัน 12 นาที
 • จากรถไฟ Tokyo Metro สาย Namboku มายังสถานีรถไฟ Ouji-kamiya ทางออกทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดิน 6 นาที

รถยนตร์

เนื่องจากไม่มีลานจอดรถ จึงต้องใช้ลานจอดรถแบบเสียเงิน

ห้องเรียนและห้องสมุดของทางสถาบัน

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนของสถาบัน Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin แบ่งออกเป็นสองหลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ระดับเป้าหมายJLPT
ระดับต้นสามารถสนทนาในบทสนทนาระดับง่าย
และสามารถอ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นประโยคง่าย ๆ ได้
N3
ระดับกลางสามารถสนทนาในบทสนทนาที่ซับซ้อน และสามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
แล้วจับใจความ หรือแสดงความคิดเห็นของตนได้
N2
ระดับสูงสามารถเข้าใจการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
และมีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่นได้
N1

หลักสูตรพิเศษ

ชื่อคอร์สเนื้อหา
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยเป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งจะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และวิธีการติดต่อกับอาจารย์ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
การทำงานเป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องสมัคร หรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการวิธีการเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในบริษัทญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาต่อ 50,000 เยน สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้แก่ The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, University of Tsukuba, Waseda University, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo Gakugei University, Saitama University, Hosei University, Chiba University, Hitotsubashi University, Rikkyo University, Tokyo University of Arts, Okayama University, Keio University หรือ Gakushuin University
 2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) 50,000 เยน สำหรับผู้เรียนที่มีผลสอบเพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ตั้งแต่ 330 คะแนนขึ้นไป
 3. ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี และเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 95% (A) 40,000 เยน  สำหรับผู้เรียนที่สอบการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่าน ในระดับ N1 หรือสอบผ่านการสอบเพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ตั้งแต่ 310 คะแนนขึ้นไป และต้องมีอัตราการเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 95%
 4. ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี และเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 98% (B) 30,000 เยน สำหรับผู้เรียนที่สอบการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่าน ในระดับ N2 หรือสอบผ่านการสอบเพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ตั้งแต่ 290 คะแนนขึ้นไป และต้องมีอัตราการเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 98%
 5. ทุนการศึกษา
  1. ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1 ก่อนเข้าเรียน 30,000 เยน
  2. ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2 ก่อนเข้าเรียน 20,000 เยน
  3. ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N3 ก่อนเข้าเรียน 10,000 เยน

การประกันสุขภาพ

 • ผู้เรียนชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับประกันสุขภาพเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
 • มีค่าใช้จ่ายสำหรับประกันสุขภาพ 18,000 เยน/ปี
 • ผู้เรียนจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 70%
 • ผู้เรียนจะออกค่าใช้จ่ายเองอย่างต่ำเพียง 6%

ตารางกิจกรรมโดยคร่าว (ในหนึ่งปี)

ฤดูใบไม้ผลิ

เมษายนพิธีปฐมนิเทศ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
พฤษภาคมการเตรียมสอบเพื่อการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
มิถุนายนแนะแนวการศึกษาต่อการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 1

ฤดูร้อน

กรกฎาคมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 1
กีฬาสี
สิงหาคมวันหยุดฤดูร้อน (3 สัปดาห์)
กันยายนสวนสนุก Fuji-Q Highland
การประกวดสุนทรพจน์ญี่ปุ่น

ฤดูใบไม้ร่วง

ตุลาคมการเตรียมสอบเพื่อการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
การสอบเข้าโรงเรียนเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัย
พฤศจิกายนการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 2
การแนะแนวการศึกษาต่อแบบตัวต่อตัว และการฝึกเขียนเรียงความ
ธันวาคมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2
Christmas Party
วันหยุดฤดูหนาว (2 สัปดาห์)

ฤดูหนาว

มกราคมไหว้พระปีใหม่
ตรวจสุขภาพ
การแนะแนวการศึกษาต่อ
กุมภาพันธ์เทศกาลปาถั่ว (Settsubun)
มีนาคมพิธีจบการศึกษา
การเที่ยวฉลองเรียนจบ
วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ (3 สัปดาห์)

รวมภาพกิจกรรมในสถาบัน