หลักสูตรของทางสถาบัน Musashi Urawa Japanese Language Institute แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

  1. สีน้ำเงิน หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course)
  2. สีเขียว หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (University Preparation Course)

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
  2. เป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
  3. เป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course)

ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัคร
เมษายน2 ปี หรือ 24 เดือนต้นเดือนพฤศจิกายน – สิ้นเดือนพฤศจิกายน
กรกฎาคม1 ปี 9 เดือน หรือ 21 เดือนต้นเดือนมกราคม – สิ้นเดือนมกราคม
ตุลาคม1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือนต้นเดือนเมษายน – สิ้นเดือนเมษายน
จบการศึกษา: เดือนมีนาคม

1.หลักสูตร 2 ปี หรือ 24 เดือน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามความสามารถของตนเอง เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งสามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีไปจนถึงระดับบัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้

2. หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน หรือ 21 เดือน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทักษะภาษาญี่ปุ่น “ฟัง พูด อ่าน เขียน” ครบทั้ง 4 ด้าน โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การเรียนต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้

3. หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่มและปานกลาง รวมถึงผู้ที่อยากฝึกทักษะการสนทนาและทักษะการอ่านเพื่อสอบวัดระดับ N1 หรือ N2 นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำกลับไปใช้ในประเทศของตน หรือผู้ที่อยากเรียนต่อในโรงเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย

วันหยุดของโรงเรียน: วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันหยุดฤดูดอกไม้ผลิ วันหยุดฤดูร้อน วันหยุดฤดูหนาว (20 วัน)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA นักเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน60,000 เยน660,000 เยน80,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน60,000 เยน660,000 เยน80,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 2 ปี60,000 เยน660,000 เยน80,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพ
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน330,000 เยน60,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน495,000 เยน80,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 2 ปี600,000 เยน80,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน1,190,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน1,375,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 2 ปี1,540,000 เยน

* มีค่าสมัครเพิ่มเติม 20,000 เยน

* เมื่อเข้าเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสมาคมนักเรียนเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA ประเภทอื่น

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1

หลักสูตรคอร์สค่าสมัครค่าเล่าเรียน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน10,000 เยน660,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน10,000 เยน660,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 2 ปี10,000 เยน660,000 เยน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2

หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน300,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน450,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 2 ปี600,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 2 ปี

หลักสูตรคอร์สรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ปี
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน1,000,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน1,165,000 เยน
เตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 2 ปี1,330,000 เยน

หมายเหตุ: นักเรียนที่มี VISA ประเภทอื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบเลือกหลักสูตร 10,000 เยน