หลักสูตรระยะสั้นของทางสถาบัน Musashi Urawa Japanese Language Institute เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาหลักสูตร: 3 สัปดาห์ – 1 เดือน

คุณสมบัติ: ผู้ที่ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และมีความสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้

ระดับภาษาญี่ปุ่น: ผู้ที่ระดับภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับเดียวกัน 15 คน

ค่าใช้จ่าย: ขึ้นอยู่กับที่พักและกิจกรรมที่เข้าร่วม

ตัวอย่างตารางกิจกรรม

* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ อาทิตย์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5, 0855211325
E-mail ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th,ojsatstudyinjapan@gmail.com