เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Tokyo international university. japanese language school

หลักสูตรระยะสั้น

1. ใบสมัครการเข้าเรียน ฟอร์มโรงเรียน
2. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 5 รูป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง

หลักสูตรระยะยาว

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (ผู้ที่ต้องยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ)

1.ใบสมัครเข้าเรียน (แบบฟอร์มของทางโรงเรียน)
2. ประวัติส่วนตัว(/เรซูเม่) (แบบฟอร์มของทางโรงเรียน)
3. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด หรือ ใบปริญญาบัตร
4. ใบรับรองผลการเรียน
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
6. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 5 รูป– รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
7. เอกสารผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือ (ผลสอบภาษาญี่ปุ่นสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นฯลฯ เฉพาะผู้ที่สอบ)
8. เอกสารค้ำประกัน (แบบฟอร์มของทางโรงเรียน)
9. Statement ( รายการเดินบัญชี)ย้อนหลัง 1 ปี
10. ใบสูจิบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
11. ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก 20,000 เยนชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. เอกสารทางด้านการเงิน(แบบฟอร์มของทางโรงเรียน)แบบฟอร์มนี้จะต้องกรอกโดยผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน โดยจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้ว่ามีทุนทรัพย์ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้กับนักเรียน (เช่น Bank Statement)

ข้อมูลธนาคารสำหรับโอนค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน

Bank Code0005
Branch Code657
Bank NameMUFG Bank, LTD.
Branch NameTakatanobaba-Ekihimae Branch
Account #Ordinary Deposit 0591358
Account NameJapanese Language School affiliated with Tokyo International University
SWIFT CodeBOTKJPJT
Bank Address3-2-3 Takatanobaba, shinjuku-ku, Tokyo


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th