ภาคเรียนและระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ 
(The Academic course) (จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม)

ปฐมนิเทศ 
(Admissions)
ระยะเวลาของคอร์ส
(Course Length)
ระยะเวลาการรับสมัคร
(Application Period)
จำนวน 
(Capacity)
มกราคม15 เดือนมิถุนายน – สิงหาคม290

รายละเอียดคอร์สเรียน Academic Course


ภาคเรียนและระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ 
(The Academic course) (จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม)

ปฐมนิเทศ 
(Admissions)
ระยะเวลาของคอร์ส
(Course Length)
ระยะเวลาการรับสมัคร
(Application Period)
จำนวน 
(Capacity)
มกราคม2 ปีมิถุนายน – สิงหาคม138

รายละเอียดคอร์สเรียน Integrated Studies Course


ช่วงระยะเวลาเรียน วันจันทร์ถึงวันศุกร์

คาบเช้าคาบบ่าย
9:00 – 9:4514:00 – 14:45
9:45 – 10:3014:45 – 15:30
10:40 – 11:2515:40 – 16:25
11:25 – 12:1016:25 – 17:10
12:15 – 13:0017:15 – 18:00

กำหนดการและตารางเวลาสำหรับการเข้าศึกษา มกราคม 2023

วันที่รายละเอียด
20 สิงหาคมส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดมาที่ญี่ปุ่น
31 สิงหาคมทราบผลการขอใบรับรองสภาพการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น (COE)
26 พฤศจิกายนได้รับใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน
10 ธันวาคมโอนเงินชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคาร
6 มกราคม 2023เดินทางมาถึงญี่ปุ่น
10 มกราคม 2023พิธีปฐมนิเทศน์
11 มกราคม 2023เปิดภาคเรียน

รายละเอียดค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่าย 1 ปี 858,100 เยน

  • ค่าตรวจเอกสาร
  • ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ค่าตรวจสุขภาพ
  • ค่าสมัครสอบ JLPT ที่ประเทศญี่ปุ่น
  • ค่าสมัครเข้าเรียน
  • ค่าประกันสุขภาพ
  • ค่าหนังสือเรียน
  • ค่าจัดการหอพัก 58,000 เยน + ค่าเช่ารายเดือน (ค่าจัดการและจัดหาหอพัก, ค่าชุดเครื่องนอนและอื่นๆ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th