หลักสูตร Tenjingawa School เป็นหลักสูตรระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อย ได้แก่ หลักสูตร Academic Course สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับสาขาวิชาชีพ ระดับมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร Integrated Studies Course สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน หรือผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

Integrated Studies Course

เทอมการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัคร
เมษายน2 ปี1 ก.ย. – 30 พ.ย.
กรกฎาคม2 ปี1 ธ.ค. – 28 ก.พ.
ตุลาคม2 ปี1 มี.ค. – 31 พ.ค.
มกราคม2 ปี1 มิ.ย. – 31 ส.ค.

ตารางเรียน

ช่วงเช้าช่วงบ่าย
9.00 – 9.45 น.14.00 – 14.45 น.
9.45 – 10.30 น.14.45 – 15.30 น.
พักพัก
10.40 – 11.25 น.15.40 – 16.25 น.
11.25 – 12.10 น.16.25 – 17.10 น.
ถาม-ตอบข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอน17.15 – 18.00 น.

วิชาเลือก

นักเรียนที่เรียนทั้งสองหลักสูตร(หลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ,หลักสูตรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม) และเรียนในชั้นระดับกลางและระดับสูงจะต้องเลือกเรียนเพิ่มเติมใน ทุกวันศุกร์

สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้หนึ่งสาขา จาก 3 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรม: เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น พิธีชงชา การทำอาหาร การสวมชุดกิโมโน การวาดการ์ตูน หรือเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมในเชิงลึก
 • หลักสูตรธุรกิจ (เตรียมตัวทำงาน): หลักสูตรธุรกิจขั้นสูง เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเข้าทำงานในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาวิศวะ สาขาIT และสาขาธุรกิจ หรือเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริาัทญี่ปุ่น
 • หลักสูตรการศึกษาขั้นสูง (เตรียมตัวศึกษาต่อ): หลักสูตรวิชาการขั้นสูง เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสายอาชีพ

ห้องเรียนพิเศษ

 • ห้องเตรียมตัวสอบ EJU/JLPT
 • ห้องเตรียมความพร้อมในการทำงาน
 • ห้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมทักษะพิเศษ

*เรียนเฉพาะช่วงวันหยุด

คุณสมบัติการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือ จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5, J Test ระดับ F หรือ NAT-TESTระดับ 5 หรือใบรับรองเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกวา 150 ช.ม.
 3. ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติที่กําหนดต้องสมัครเข้าศึกษาไม่เกิน 5 ปีหลังจากจบการศึกษาระดับสูงสุด

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรระยะยาว

ค่าเล่าเรียนทั้งสองปี

ค่าสมัครเข้าเรียนในปีแรกราคา
ค่าสมัคร33,000 เยน
ค่าแรกเข้า55,000 เยน
ค่าเล่าเรียน686,400 เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก26,400 เยน
ค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล18,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน18,300 เยน
ค่าประกันนักเรียนต่างชาติ10,000 เยน
ค่าสมัครสอบ JLPT11,000 เยน
รวม858,100 เยน
ค่าเล่าเรียน
ในปีสอง
เทอมเมษายน เทอมกรกฎาคมเทอมตุลาคมเทอมมกราคม
ค่าเล่าเรียน686,400 เยน 514,800 เยน343,200 เยน171,600 เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก26,400 เยน 19,800 เยน 13,200 เยน 6,600 เยน
ค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล18,000 เยน 13,500 เยน 9,000 เยน 4,500 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน18,300 เยน 13,725 เยน 9,150 เยน 4,575 เยน
ค่าประกันนักเรียนต่างชาติ10,000 เยน 8,600 เยน 7,900 เยน 5,400 เยน

หลักสูตรระยะยาว เรียนที่ Tenjingawa School
69 Nishikyogoku Kitaooiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-0881

หลักสูตรระยะสั้น เรียนที่ Nishioji School
XY Building, 17 Nishinokyo, Sanjobo-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-843

ทุนการศึกษา

หลังจากเข้าศึกษาแล้ว 6 เดือน นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่นและเข้าเรียนสมํ่าเสมอ จะได้รับเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาจาก JASSO (Japan Student Services Organization)
  จำนวน 30,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา1 ปี
 2. ทุนจากผู้สนับสนุนโรงเรียนเกียวโตมินไซ
  จำนวน 20,000 – 30,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา1ปี
 3. ทุนจากโรงเรียนเกียวโตมินไซ
  จำนวน 10,000 – 50,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน *จำนวนเงินทุนการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงได้
 4. ทุนจาก Mr.Sei Kanda สนับสนุนนักเรียนค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 เดือน *ทุนการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

วิธีการสมัคร

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 3. ทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ
 4. รอประกาศผล COE
 5. ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียน
 6. ผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 7. รอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียน
 8. สถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคม
 9. ทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COE
 10. ผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
 11. เตรียมตัวไปญี่ปุ่น

(บางสถาบันอาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป)

ข้อควรระวังในการส่งเอกสารการสมัคร

 1. หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน โรงเรียนหรือกองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนั้นขอให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าให้พร้อม
 2. เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษจะต้องแนบเอกสารที่มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษมาด้วย พร้อมทั้งระบุชื่อและสถานที่ทำงานของผู้แปลเอกสาร
 3. เอกสารที่ส่งให้กองตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นฉบับจริงและจะไม่ได้รับเอกสารคืนหากมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารให้ถ่ายเอกสารไว้ก่อนที่จะส่งเอกสารให้ทางโรงเรียน
 4. สําหรับผู้ที่เคยพํานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระยะยาว หรือเคยยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย
 5. เอกสารทั้งหมดที่เป็นภาษาไทย กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบัน Kyoto Minsai มีบริการแปลภาษาเอกสาร 20,000 เยน

หากสนใจหรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทักมาได้เลยน้าาา เรายินดีให้บริการค่ะ

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5, 089-206-3119
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com
www.ojsatstudyinjapan.c