ภาคเรียนและระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ 
(The Academic course) (จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม)

ปฐมนิเทศ 
(Admissions)
ระยะเวลาของคอร์ส
(Course Length)
ระยะเวลาการรับสมัคร
(Application Period)
จำนวน 
(Capacity)
เมษายน1ปี – 2ปีกันยายน – พฤศจิกายน290

รายละเอียดคอร์สเรียน Academic Course


ภาคเรียนและระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
(The Integrated-studies course) (ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม)
(จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม)

ปฐมนิเทศ 
(Admissions)
ระยะเวลาของคอร์ส
(Course Length)
ระยะเวลาการรับสมัคร
(Application Period)
จำนวน 
(Capacity)
เมษายน2 ปีกันยายน – พฤศจิกายน138

รายละเอียดคอร์สเรียน Integrated Studies Course


ช่วงระยะเวลาเรียน วันจันทร์ถึงวันศุกร์

คาบเช้าคาบบ่าย
9:00 – 9:4514:00 – 14:45
9:45 – 10:3014:45 – 15:30
10:40 – 11:2515:40 – 16:25
11:25 – 12:1016:25 – 17:10
12:15 – 13:0017:15 – 18:00

เอกสารการสมัครเข้าเรียน เมษายน2023

ทุนการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th