KUDAN NEWS

Learning Japanese in Multinational Environment

Kudan Institute of Japanese&Culture

รับสมัคร 2021

หลักสูตรของสถาบัน KUDAN

วิธีการสมัครเรียนกับสถาบันKUDAN

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin เทอมตุลาคม ปี 2021

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม คอร์ส 1 ปี 6 เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - กลางเดือนพฤษภาคม 2564 หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยตัวเนื้อหาจะช่วยขัดเกลาทั้ง...

รับสมัครหลักสูตรระยะสั้นสถาบัน ECC College ปี 2021

ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน, 6 เดือน ภาคการศึกษา: เมษายน/มิถุนายน, ตุลาคม หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องขอ VISA นักเรียน ทำให้ผู้ที่มี VISA ชั่วคราว หรือ VISA...

“Manga Course 2021” หลักสูตรการวาดการ์ตูนญี่ปุ่น (มังงะ) KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

Manga Course หลักสูตรการวาดการ์ตูนญี่ปุ่น (มังงะ) Manga Course เป็นหลักสูตรที่ทางสถาบัน KUDAN ได้ร่วมมือกับสถาบันมังงะมืออาชีพที่เริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างสถาบัน Nihon Manga Juku ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวาดมังงะไปพร้อมกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีนักวาดมังงะผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยคอยสอนและปรับระดับบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน...

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน สำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับ N2 แล้ว และต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและหางานในประเทศญี่ปุ่น ระเบียบการสมัคร ลงทะเบียนเรียนยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมษายน10...

หลักสูตรฤดูร้อน Summer Course 2021 Sendagaya Japanese Institute

หลักสูตรฤดูร้อน (Summer Course) เป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมายในทุกสัปดาห์  เวลาเรียน ช่วงเช้าวันจันทร์...

รับสมัครสายอาชีพ Anabuki College Group ปี 2021

คอร์สเรียนวิชาชีพ (Vocational Course) ระยะเวลา 2 ปี รับสมัคร: เดือนพฤษภาคม - กลางเดือนมิถุนายน 2021 ที่ Anabuki College มีหลักสูตรสายอาชีพ (Vocational Course)...