Manga Course หลักสูตรการวาดการ์ตูนญี่ปุ่น (มังงะ)

Manga Course เป็นหลักสูตรที่ทางสถาบัน KUDAN ได้ร่วมมือกับสถาบันมังงะมืออาชีพที่เริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างสถาบัน Nihon Manga Juku ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวาดมังงะไปพร้อมกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีนักวาดมังงะผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยคอยสอนและปรับระดับบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ดังนั้นไม่ว่าความสามารถของคุณจะอยู่ในระดับไหน ตั้งแต่ระดับมือใหม่ที่เพียงแค่ชอบอ่านมังงะ แต่ไม่เคยลงมือวาดจริง ๆ หรือระดับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ และอยากขยายขอบเขตการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล ปัจจุบันมีบุคคลากรคุณภาพมากกว่า 100 คนจาก 37 ประเทศได้จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้ใบรับรองจากทางสถาบัน ผลงานทั้งหมดของตัวเอง พร้อมกับหนังสือเรียน Manga Design อีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่เริ่มเรียน:

รอบที่เริ่มเรียน
รอบที่ 112 ม.ค. 2564
รอบที่ 25 เม.ย. 2564
รอบที่ 35 ก.ค. 2564
รอบที่ 44 ต.ค. 2564

ระยะเวลา: 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน

ระดับภาษาญี่ปุ่น: ต้น, กลาง, สูง

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
3 เดือน392,000 เยน
2 เดือน268,000 เยน
1 เดือน154,000 เยน
*ค่าใช้จ่ายตามตารางรวมค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าตำราเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ Click
2. แบบตรวจสุขภาพ Click
3. สำเนาพาสปอร์ต

ขั้นตอนการสมัคร

1. ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เมื่อทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งใบ Invoice แจ้งยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ชำระเงินแล้วส่งสำเนาหลักฐานชำระเงินไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
4. หลังจากยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน
5. เดินทางไปทำวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่
6. เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกับ OJSAT Study in Japan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com