ที่พัก

Homestay โฮมสเตย์ สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
2 สัปดาห์ (14 คืน)52,000 Yen
3 สัปดาห์ (21 คืน)73,000 Yen
4 สัปดาห์ (28 คืน)94,000 Yen
5 สัปดาห์ (35 คืน)115,000 Yen
6 สัปดาห์ (42 คืน)136,000 Yen
7 สัปดาห์ (49 คืน)157,000 Yen
8 สัปดาห์ (56 คืน)178,000 Yen
9 สัปดาห์ (63 คืน)199,000 Yen
10 สัปดาห์ (70 คืน)220,000 Yen

ราคานี้รวม
? ค่าดำเนินการจัดหาโฮมสเตย์
? ค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภค
? ค่าอาหาร วันธรรมดา 2 มื้อ เช้า-เย็น วันหยุด 3 มื้อ เช้า-กลางวัน-เย็น

Share House / Apartment เลือกไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับตัวคุณ

สำหรับผู้เรียนที่กำลังมองหาที่พักแบบอื่นนอกเหนือจากโฮมสเตย์ ทางสถาบันมีบริการจัดหา ‘แชร์เฮ้าส์’ และ ‘อพาร์ตเมนต์’ เพื่อรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนแต่ละคน ข้อดีของการเลือกอยู่แชร์เฮ้าส์หรืออพาร์ตเมนต์คืออยู่ใกล้สถาบันมากกว่า เมื่อเทียบกับการอยู่โฮมสเตย์

ค่าบริการจัดหาที่พัก 25,000 Yen (รวมค่ามัดจำและค่าดำเนินการต่างๆแล้ว)
? ผู้เรียนจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังหักค่าทำความสะอาดตอนย้ายออก

ประเภทที่พักค่าเช่าต่อเดือน
Apartment
ห้องพักเดี่ยว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ มีห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำในตัว
95,000 ~ 150,000 Yen
Share House
ห้องพักเดี่ยว ใช้ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
65,000 ~ 75,000 Yen

Airport pickup service บริการรับจากสนามบินไปยังที่พัก

? วันเสาร์   15,000 Yen
? วันอาทิตย์ – วันศุกร์   30,000 Yen

* หากต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนสมัคร

ตัวแทนจัดหาที่พัก

FRESH ROOM 
FRESH ROOM

TOHTOGuesthause02
TOHTOGuesthause03
BeGoodJapan
TOHTOGuesthause01

TOHTOGuesthause02
TOHTOGuesthause03
SAKURA HOUSE