OJSAT Study in Japan x KUDAN Institute of Japanese Language & Culture 
“Spring Holiday Course 2020”
27 March – 11 April 2020

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ KUDAN Institute of Japanese Language & Culture จังหวัด Tokyo

✔ ช่วงเช้า 9.10 – 12.40 น. เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา

✔ ช่วงบ่าย พบกับกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่น่าสนใจ เช่น พิธีชงชา กิจกรรมแต่งชุดฮากามะ Workshop ทำอาหารญี่ปุ่น

✔ ทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์อุเอโนะ Tokyo Skytree

✔ ที่พักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) ได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

กำหนดการ

ค่าใช้จ่าย

ชื่อคอร์สกรณีให้ทางสถาบันจัดหาที่พักให้(ที่พักแบบโฮมสเตย์)กรณีหาที่พักเอง
Spring Holiday Course
27 มี.ค. – 11 เม.ย. 63 (2 สัปดาห์)
88,110 บาท66,000 บาท

ราคานี้รวม
✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
✔ ค่าทำประกันเดินทาง
✔ ค่าเล่าเรียน รวมตำรา
✔ ค่าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
✔ ค่าบริการรถรับที่สนามบินประเทศญี่ปุ่น
✔ ค่าที่พักโฮมสเตย์
✔ ค่าอาหาร (วันธรรมดา 2 มื้อ เช้า-เย็น วันเสาร์อาทิตย์ 3 มื้อ)
ราคานี้รวม
✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
✔ ค่าทำประกันเดินทาง
✔ ค่าเล่าเรียน รวมตำรา
✔ ค่าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

✔ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตัวเองได้
✔ มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5 อ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะได้คล่อง
✔ สามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น แนะนำตัวเอง สมาชิกในครอบครัว แนะนำประเทศตัวเอง ฯลฯ
✔ เข้าใจเรื่อง “เวลา” และ “จำนวนเงิน (0 – 9,999 เยน)” ในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้จนถึง – 21 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ Click
2. ใบสมัครโฮมสเตย์ กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น Click
3. แบบตรวจสุขภาพ Click
4. สำเนาพาสปอร์ต

ขั้นตอนการสมัคร

1. ชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-268642-9 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ส่งหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสมัครเรียนไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com แล้วรอเจ้าหน้าที่ยืนยันกลับ หรือ นำมาให้เจ้าหน้าที่ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วส่งให้สถาบันที่ประเทศญี่ปุ่น
4. หลังจากปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้มารับตั๋วเครื่องบินและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

Click here to download brochure!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

OJSAT Study in Japan

สำนักงานสมาคม / โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel   : +66(0)2-357-1241-5
E-mail : ojsatstudyinjapan@gmail.com, ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th