Conversation Course หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ที่ KUDAN Institute of Japanese Language & Culture จังหวัดโตเกียว
? เนื้อหาเข้มข้น เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยกำหนดหัวข้อและจำลองสถานการณ์ต่างๆที่พบเจอได้ในตอนเรียน ตอนทำงาน หรือตอนใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
? มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจและนำไปปรับใช้ได้จริง

กำหนดการ

ภาคการศึกษาระยะเวลาหมดเขตรับสมัครStatus
Winter Semester
เทอมมกราคม
6 ม.ค. – 27 มี.ค. 6324 ต.ค. 62ปิดรับสมัครแล้ว
Spring Semester
เทอมเมษายน
30 มี.ค. – 26 มิ.ย. 6324 ม.ค. 63ปิดรับสมัครแล้ว
Summer Semester
เทอมกรกฎาคม
6 ก.ค. – 25 ก.ย. 6324 เม.ย. 63? กำลังเปิดรับสมัครอยู่ ?
Fall Semester
เทอมตุลาคม
5 ต.ค. – 25 ธ.ค. 6324 ก.ค. 63? กำลังเปิดรับสมัครอยู่ ?

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
2 สัปดาห์62,000 Yen
3 สัปดาห์78,000 Yen
4 สัปดาห์94,000 Yen
5 สัปดาห์110,000 Yen
6 สัปดาห์126,000 Yen
7 สัปดาห์142,000 Yen
8 สัปดาห์158,000 Yen
9 สัปดาห์174,000 Yen
10 สัปดาห์190,000 Yen
11 สัปดาห์206,000 Yen
12 สัปดาห์ (1 เทอม)222,000 Yen

ราคานี้รวม ✅ค่าลงทะเบียน ✅ค่าเล่าเรียน ✅ค่าตำรา ✅ค่าดำเนินการต่างๆ
? ผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ที่พัก

Homestay โฮมสเตย์ สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
2 สัปดาห์ (14 คืน)52,000 Yen
3 สัปดาห์ (21 คืน)73,000 Yen
4 สัปดาห์ (28 คืน)94,000 Yen
5 สัปดาห์ (35 คืน)115,000 Yen
6 สัปดาห์ (42 คืน)136,000 Yen
7 สัปดาห์ (49 คืน)157,000 Yen
8 สัปดาห์ (56 คืน)178,000 Yen
9 สัปดาห์ (63 คืน)199,000 Yen
10 สัปดาห์ (70 คืน)220,000 Yen
11 สัปดาห์ (77 คืน)241,000 Yen
12 สัปดาห์ (84 คืน)262,000 Yen

ราคานี้รวม
? ค่าดำเนินการจัดหาโฮมสเตย์
? ค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภค
? ค่าอาหาร วันธรรมดา 2 มื้อ เช้า-เย็น วันหยุด 3 มื้อ เช้า-กลางวัน-เย็น

Share House / Apartment เลือกไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับตัวคุณ

สำหรับผู้เรียนที่กำลังมองหาที่พักแบบอื่นนอกเหนือจากโฮมสเตย์ ทางสถาบันมีบริการจัดหา ‘แชร์เฮ้าส์’ และ ‘อพาร์ตเมนต์’ เพื่อรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนแต่ละคน ข้อดีของการเลือกอยู่แชร์เฮ้าส์หรืออพาร์ตเมนต์คืออยู่ใกล้สถาบันมากกว่า เมื่อเทียบกับการอยู่โฮมสเตย์

ค่าบริการจัดหาที่พัก 25,000 Yen (รวมค่ามัดจำและค่าดำเนินการต่างๆแล้ว)
? ผู้เรียนจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังหักค่าทำความสะอาดตอนย้ายออก

ประเภทที่พักค่าเช่าต่อเดือน
Apartment
ห้องพักเดี่ยว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ มีห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำในตัว
95,000 ~ 150,000 Yen
Share House
ห้องพักเดี่ยว ใช้ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
65,000 ~ 75,000 Yen

ตัวแทนจัดหาที่พักที่ทางสถาบันใช้บริการ
? FRESH ROOM
? BeGoodJapan
? SAKURA HOUSE

Airport pickup service บริการรับจากสนามบินไปยังที่พัก

? วันเสาร์   15,000 Yen
? วันอาทิตย์ – วันศุกร์   30,000 Yen

* หากต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

✨ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถดูแลตัวเองได้
✨ มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น อ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะได้คล่อง
✨ สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์ หากต้องการเข้าเรียนกลางเทอม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแบบทดสอบก่อนเข้าเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ Click
2. แบบตรวจสุขภาพ Click
3. สำเนาพาสปอร์ต

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการพักโฮมสเตย์
1. ใบสมัครโฮมสเตย์ กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น Click

ขั้นตอนการสมัคร

1. ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เมื่อทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งใบ Invoice แจ้งยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ชำระเงินแล้วส่งสำเนาหลักฐานชำระเงินไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
4. หลังจากยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน
5. เดินทางไปทำวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่
6. เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกับ OJSAT Study in Japan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5
E-mail ojsatstudyinjapan@gmail.com