job hunting kudan

รับสมัครคอร์สเรียน Online หลักสูตร Job Hunting Support & Business Japanese Course

ราคาคอร์สเรียน 90,000 yen (Tax inc.) 94,000 yen*รวมตำราค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือผู้ที่อยากพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงานโดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะ Know-How ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ สำหรับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และไม่เพียงแค่เรียนรู้ทักษะเพื่อที่จะให้ก้าวหน้าในหน้าทีการงานเท่านั้น แต่ถ้าสถาบันยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นหลังจากการเข้าทำงาน และทักษะการสื่อสารทางธุรกิจให้แก่นักเรียนอีกด้วย

คุณสมบัติการรับสมัคร

เนื่องจากการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นดังนั้นผู้สมัครจังต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถเข้าใจการสือสารในชีวิตประจำวันได้ทางสถาบันจึงกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ N3 ขึ้นไป

ตารางเรียน

เทอมกรกฎาคม 2021 夏学期

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 3 ก.ค. – 21 ก.ย. สัปดาห์ละ 3 วัน รับจำนวน 1 คน – 8 คน
ตารางเวลา วันอังคาร – วันพฤหัสบดี 20:00-20:50 วันเสาร์ 10:30-14:00

kudan jubhunting calendar

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ อาทิตย์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5, 0855211325
E-mail ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th,ojsatstudyinjapan@gmail.com