ทุนสนับสนุนการศึกษา

  • องค์กรบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนส่วนตัว)
  • สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนส่วนตัว)
  • มูลนิธิการศึกษานานาชาติทาคายามะ

เงื่อนไขการรับทุน

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้เรียนที่มีอัตราการเข้าเรียน 100% และชั้นเรียนที่มีอัตราผู้เข้าเรียน 80%ขึ้นไปทุกเดือน โดยประกาศไว้ที่บอร์ดของโรงเรียนและทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยิ่งไปกว่านั้นมีทุนการศึกษา 10,000 เยน สำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยขาด ลา มาสาย จนจบหลักสูตรอีกด้วย