รับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2022 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ

Winter Short-term course 2022 เทอมมกราคม

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2,4,8,10 สัปดาห์
ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครก่อน1เดือน และ ปิดการรับสมัคร วันศุกร์ 10 ธันวาคม 2021
วันเริ่มเรียน วันพุธ 12 มกราคม 2022

หลักสูตรวันเรียนจบ
2 Weekวันอังคาร 25 มกราคม 2022
3 Weekวันอังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2022
4 Weekวันจันทร์ 7 กุมภาพันธ์ 2022
5 Weekวันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2022
6 Weekวันอังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2022
7 Weekวันพุธ 2 มีนาคม 2022
8 Weekวันพุธ 9 มีนาคม 2022
9 Weekวันพุธ 16 มีนาคม 2022
10 Weekวันพฤหัสบดี 24 มีนาคม 2022

Spring Short-term course 2022 เทอมเมษายน

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2,4,8,10 สัปดาห์
ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครก่อน1เดือน และ ปิดการรับสมัคร วันอังคาร 8 มีนาคม 2022
วันเริ่มเรียน วันพุธ 8 เมษายน 2022

หลักสูตรวันเรียนจบ
2 Weekวันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2022
3 Weekวันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2022
4 Weekวันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2022
5 Weekวันพฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2022
6 Weekวันพฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2022
7 Weekวันพฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2022
8 Weekวันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2022
9 Weekวันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2022
10 Weekวันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2022

Summer Short-term course 2022 เทอมกรกฎาคม

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2,4,8,10 สัปดาห์
ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครก่อน1เดือน และ ปิดการรับสมัคร วันพุธ 8 มิถุนายน 2022
วันเริ่มเรียน วันกรกฎาคม 8 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรวันเรียนจบ
2 Weekวันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2022
3 Weekวันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2022
4 Weekวันพฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2022
5 Weekวันพุธ 17 สิงหาคม 2022
6 Weekวันพุธ 31 สิงหาคม 2022
7 Weekวันพุธ 7 กันยายน 2022
8 Weekวันพุธ 14 กันยายน 2022
9 Weekวันพฤหัสบดี 22 กันยายน 2022
10 Weekวันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2022

Autumn Short-term course 2022 เทอมตุลาคม

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2,4,8,10 สัปดาห์
ช่วงเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัครก่อน1เดือน และ ปิดการรับสมัคร วันจันทร์ 12 กันยายน 2022
วันเริ่มเรียน
วันพุธ 12 ตุลาคม 2022

หลักสูตรวันเรียนจบ
2 Weekวันอังคาร 25 ตุลาคม 2022
3 Weekวันอังคาร 1 พฤศจิกายน 2022
4 Weekวันพุธ 9 พฤศจิกายน 2022
5 Weekวันพุธ 16 พฤศจิกายน 2022
6 Weekวันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2022
7 Weekวันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2022
8 Weekวันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2022
9 Weekวันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2022
10 Weekวันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2022

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th