Ryukoku University

RYUKOKU University

ประวัติของมหาวิทยาลัย ริวโคคุ มหาวิทยาลัยริวโคคุ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1639...

หอพัก Ryukoku University

มหาวิทยาลัยริวโคคุได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ทั้งหมด 4 แห่ง รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 คน ในที่พักแต่ละแห่งจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเรื่องเรียน...