หอพักนักเรียน

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหอพักนักเรียนที่ราคาไม่แพง สามารถเดินทางไป – กลับโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย เมื่อเข้าพัก กระเป๋าเดินทางจะถูกส่งมาจากสนามบินภายในวันที่สอง ดังนั้นให้เตรียมกระเป๋าใส่ของมีค่า และของใช้ส่วนตัวสำหรับวันแรกเอาไว้ด้วย

* เพื่อความปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการย้ายเข้าหอใหม่ จะทำการเปลี่ยนลูกกุญแจใหม่ (เปลี่ยนฟรี)

* แต่ละห้องมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้ว (ค่าอินเตอร์เน็ทรวมอยู่ในหอแล้ว)

* ทางหอพักจะมีการเปลี่ยนรหัสอินเทอร์เน็ตในห้องแต่ละห้องให้สำหรับนักเรียนที่มาใหม่

* ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พัก นักเรียนไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ 

* หอพักมีซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ามากมาย ซึ่งสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ(จ่ายตามจริง)

อุปกรณ์ภายในห้อง

ตู้เย็น, หม้อหุงข้าว, ชุดชามข้าว, โทรทัศน์, โต๊ะ,  ชุดผ้าห่ม(รวมอยู่ในค่าหอพัก)
*ชุดเครื่องนอนอื่นๆที่มีเตรียมไว้ให้นอกเหนือจากผ้าห่ม อาจไม่ใช่ของใหม่

ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก

หอพักราคาเยน
ค่าแรกเข้า38,000 เยน
ค่ามัดจำ38,000 เยน
จ่ายค่าหอ จ่ายล่วงหน้า 3 เดือนแรก114,000 เยน เยน/3เดือน
38,000เยน/เดือน
ค่าน้ำ จ่ายล่วงหน้า 3 เดือนแรก6,600 เยน/3เดือน
2,200 เยน/เดือน
ค่าแก๊ส จ่ายล่วงหน้า 3 เดือนแรก8,250 เยน/ 3เดือน
2,750 เยน/เดือน
ค่าประกันอัคคีภัย20,000 เยน
ค่าทำความสะอาด25,000 เยน
ค่าชุดผ้าปูที่นอน
(หากไม่ต้องการสามารถรับเงินคืนได้)
7,000 เยน
ค่าไฟจ่ายตามจริง
รวม256,850 เยน