การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น Musashi Urawa Japanese Language Institute ปี 2021

ปีนี้เราได้จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศญี่ปุ่น” โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 คนด้วยกัน แม้ทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานที่รับฟังอยู่ ต่างชื่นชมและตื้นตันใจกันเลยทีเดียว

[ผลการแข่งขัน]

รางวัลชนะเลิศอันดับ1: DO THI HAI MI
หัวข้อ “ประเทศญี่ปุ่นเป็นสีชมพู”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: MAMBA MARJURIE CAMPOS 
หัวข้อ “สิ่งล้ำค่าตลอดชีวิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2: 顧 丹丹
หัวข้อ “ความแตกต่างด้านการศึกษาระหว่างประเทศจีนและญี่ปุ่น”

รางวัลชมเชย: 林 禧雯
หัวข้อ “สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น”

รางวัลชมเชย: GANTUMUR ERDENEBADRAKH 
หัวข้อ “3สิ่งที่รู้สึกดีใจที่ได้มาประเทศญี่ปุ่น”

รางวัลชมเชย: 何 沛叡
หัวข้อ “ประเทศญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น”

ขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนในครั้งนี้ด้วยนะคะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเองต่อไป เราจะคอยเป็นกำลังใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไปค่ะ