ในคอร์สเรียนส่วนตัวนี้ นักเรียนสามารถปรับเนื้อหา ระดับความยากง่ายของบทเรียน และเวลาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตนได้ตามสะดวก โดยคอร์สเรียนนี้จะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ

  • Private Course สำหรับนักเรียน 1 คน
  • Semi Private Coure สำหรับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ จำนวนประมาณ 2 – 4 คน

โดย 1 บทเรียน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที และสามารถเริ่มเรียนเมื่อใดก็ได้ตามที่นักเรียนต้องการ

หมายเหตุ

*นักเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของตน แต่ใน 1 วันจะต้องเรียนอย่างน้อย 90 นาที (2 บทเรียน)

*เพื่อให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นสำเร็จผล กรุณาเข้าเรียนอย่างน้อย 60 บทเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าแรกเข้า: 10,000 เยน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/1คน

จำนวนบทเรียนPrivate CourseSemi Private Coure
(2คน)
Semi Private Coure
(3คน)
Semi Private Coure
(4คน)
2099,000 เยน55,000 เยน44,000 เยน35,200 เยน
30148,500 เยน82,500 เยน66,000 เยน52,800 เยน
40198,000 เยน110,000 เยน88,000 เยน70,400 เยน
50242,000 เยน132,000 เยน104,500 เยน82,500 เยน
60290,400 เยน158,400 เยน125,400 เยน99,000 เยน
70338,800 เยน184,800 เยน146,300 เยน115,500 เยน
80378,400 เยน202,400 เยน158,400 เยน123,200 เยน
90425,700 เยน227,700 เยน178,200 เยน138,600 เยน
100473,000 เยน253,000 เยน198,000 เยน154,000 เยน

หมายเหตุ

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ

*หากเลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทั้งหมดก่อนเข้าเรียน จะไม่สามารถขอเงินคืนได้