หอพักของทางสถาบัน

หอพัก Dai-ichi Takadanobaba

ประเภทห้องคู่
เพศชาย – หญิง
แยกห้อง
ระยะเวลาเดินทางเดิน 7 นาที
ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำภายในห้อง
อินเทอร์เน็ตFree WiFi
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน57,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟรวมแล้ว

หอพัก Araiyakushimae

ประเภทห้องคู่
เพศหญิง
ระยะเวลาเดินทางรถไฟ 6 นาที
ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำภายในห้อง
อินเทอร์เน็ตFree WiFi
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน47,000 – 69,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟรวมแล้ว

หอพัก Ekodao

ประเภทห้องคู่
เพศหญิง
ระยะเวลาเดินทางรถไฟ 10 นาที
ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำห้องน้ำรวม (ชั้นละ 3 ห้อง)
อินเทอร์เน็ตFree WiFi
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน65,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟรวมแล้ว

หอพักนอกสถาบัน

หอพัก Grace Estate Nishi Kasai

ประเภทห้องเดี่ยว
เพศชาย – หญิง
แยกห้อง
ระยะเวลาเดินทางรถไฟ 29 นาที
อาหาร
ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำภายในห้องส่วนตัว
อินเทอร์เน็ตFree WiFi
ผู้ดูแลมีผู้ดูแลตามเวลาทำการ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน77,000 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟรวมแล้ว

หอพัก Hanakoganei

ประเภทห้องเดี่ยว
เพศหญิง
ระยะเวลาเดินทางรถไฟ 19 นาที
อาหารเช้า – เย็น
ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำภายในห้องส่วนตัว
อินเทอร์เน็ตFree Pocket WiFi
ผู้ดูแลมีผู้ดูแล 24 ชม.
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน97,500 เยน
ค่าน้ำ ค่าไฟรวมแล้ว

หอพัก Hibarigaoka

ประเภทห้องเดี่ยว
เพศหญิง
ระยะเวลาเดินทางรถไฟ 27 นาที
อาหารเช้า – เย็น
ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำภายในห้องส่วนตัว
อินเทอร์เน็ตFree Pocket WiFi
ผู้ดูแลมีผู้ดูแล 24 ชม.
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน97,500 เยน
ค่าน้ำ – ค่าไฟรวมแล้ว

*หากสนใจหอพักอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ