สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรสายอาชีพให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียน โดยจะแบ่งชั้นเรียนไปตามระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่ทุกคนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างเต็มที่

หลักสูตรระยะยาวสายอาชีพ

หลักสูตรสายอาชีพของทางสถาบัน ECC College สำหรับผู้เรียนที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไป แบ่งออกเป็น 3 สายอาชีพ ดังนี้

ECC Kokusai College of Foreign Languages (หลักสูตร 2 ปี)

ECC College of Computer & Multimedia (หลักสูตร 2-4 ปี)

 • ธุรกิจต่างประเทศ
 • การโรงแรม
 • การท่องเที่ยว

 • เกม
 • ไอที
 • ซีจี
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • วิศวกรระบบ

ECC College of Beauty and Style (หลักสูตร 2-3 ปี)

 • การเสริมสวย
 • สปา
 • การทำเล็บ
 • ช่างแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
 • คอร์สผู้ให้คำปรึกษาด้านความงาม
 • การจัดงานแต่งงาน

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีจากนอกประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N2 หรือมีผลการสอบเพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่สมัครเข้าเรียน จนถึงจบการศึกษาได้
 • ผู้สมัครต้องปฎิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น และกฎของทางวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. หลักสูตร ECC Kokusai College of Foreign Languages

คอร์สที่เรียนกับนักเรียนญี่ปุ่น

คอร์สที่รับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น

 • International Business Course
 • General English Course
 • Hotel Course
 • Travel Course

 • Global Hotel Major
 • Global Business Major

*ระดับภาษาญี่ปุ่น N1

*ระดับภาษาญี่ปุ่น N2

ค่าสมัคร: 20,000 เยน

ทุน Aทุน Bราคาเต็ม
ปีแรกค่าแรกเข้า50,000 เยน50,000 เยน50,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา530,000 เยน620,000 เยน710,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน190,000 เยน190,000 เยน190,000 เยน
รวม770,000 เยน860,000 เยน950,000 เยน
ปีที่ 2ค่าธรรมเรียมการศึกษา530,000 เยน620,000 เยน710,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน190,000 เยน190,000 เยน190,000 เยน
รวม720,000 เยน810,000 เยน900,000 เยน
รวม 2 ปี1,490,000 เยน1,670,000 เยน1,850,000 เยน

2. หลักสูตร ECC College of Computer & Multimedia

คอร์สที่เรียนกับนักเรียนญี่ปุ่น

คอร์สที่รับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น

 • Game Development Expert Course (Game CG Major, Game Program Major)
 • IT Development Expert Course
 • Game Program Development Expert Course
 • IT Development Research Course
 • Web Design Course
 • CG Design Course (3DCG Major, Game Character Major)
 • System Engineer Course

 • International System Engineer Course

*ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1

*ระดับภาษาญี่ปุ่น N2

ค่าสมัคร: 20,000 เยน

ทุน Aทุน Bราคาเต็ม
ปีแรกค่าแรกเข้า50,000 เยน50,000 เยน50,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา550,000 เยน650,000 เยน960,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน240,000 เยน240,000 เยน240,000 เยน
รวม840,000 เยน940,000 เยน1,040,000 เยน
ปีที่ 2ค่าธรรมเรียมการศึกษา550,000 เยน650,000 เยน750,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน240,000 เยน240,000 เยน240,000 เยน
รวม790,000 เยน890,000 เยน990,000 เยน
รวม 2 ปี1,630,000 เยน1,830,000 เยน2,030,000 เยน

3. หลักสูตร ECC College of Beauty and Style

คอร์สที่เรียนกับนักเรียนญี่ปุ่น

 • Beauty Advisor Course (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
 • Manicurist Course (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
 • Bridal Wedding Course (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
 • Esthetician Course (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
 • Special Effect Makeup Course

*ระดับภาษาญี่ปุ่น N2

ค่าสมัคร: 20,000 เยน

ทุน Aทุน Bราคาเต็ม
ปีแรกค่าแรกเข้า50,000 เยน50,000 เยน50,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา520,000 เยน610,000 เยน700,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน220,000 เยน220,000 เยน220,000 เยน
รวม790,000 เยน880,000 เยน970,000 เยน
ปีที่ 2ค่าธรรมเรียมการศึกษา520,000 เยน610,000 เยน700,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน220,000 เยน220,000 เยน220,000 เยน
รวม740,000 เยน830,000 เยน920,000 เยน
รวม 2 ปี1,430,000 เยน1,710,000 เยน1,890,000 เยน

เงื่อนไขทุน

 1. ทุน A: ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1, ผลการสอบเพื่อการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 250 คะแนนขึ้นไป หรือมีผลการสอบ TOEIC 900 คะแนนขึ้นไป
 2. ทุน ฺB: ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2, ผลการสอบเพื่อการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 200 คะแนนขึ้นไป หรือมีผลการสอบ TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป

*อัตราการเข้าชั้นเรียนมีผลต่อทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา