คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการลองศึกษาภาษาญี่ปุ่นเวลาสั้นๆ

คุณสมบัติการรับสมัคร

ช่วงเวลาการรับสมัครและค่าใช้จ่าย


– จัดคลาสเรียนตามความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยแยกตามระดับไปยังคลาสเรียนปกติ
– การจัดวิชาที่ยืดหยุ่นเป็นหลักสูตรที่คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายในทุกๆปี
– ช่วงเวลารับสมัคร :เดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม

การให้คำปรึกษา

✓แต่ละชั้นเรียนมีอาจารย์หลายท่านเป็นผู้รับผิดชอบ

✓คำแนะนำอย่างละเอียดโดยอาจารย์ประจำชั้น

✓การแนะแนวอาชีพอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

✓คอร์สระยะสั้นสามารถต่อเป็นระยะยาวได้

คุณสมบัติการรับสมัคร

1) เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมของญี่ปุ่น ผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่าหรือสูงกว่า และผู้ที่โรงเรียนยินยอม

2) เป็นผู้ที่มีสถานภาพการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นหรือสามารถยื่นขอได้ และผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นสมควรว่าเหมาะสมสมที่จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้

ช่วงเวลาการรับสมัคร คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

ช่วงเวลาเริ่มคอร์สคือเดือนเมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และมกราคม

ระยะเวลาช่วงเรียนเต็มเวลาครึ่งวัน
1 เดือนเช้า150,000115,000
2 เดือนเช้า215,000165,000
3 เดือนบ่าย280,000215,000
*กรณีที่เข้าเรียนในเดือนกรฎาคมหรือมกราคมเป็นระยะเวลา 3 เดือน แบบเต็มเวลา มีค่าเล่าเรียน  230,000 เยน และแบบครึ่งวัน 180,000เยน

(หมายเหตุ1) ไม่มีค่าสมัครและค่าสอบ

(หมายเหตุ2) ค่าเล่าเรียนชำระเต็มจำนวนตอนเริ่มคอร์ส ไม่มีการผ่อนการชำระ กรณีเลิกเรียนกลางคัน ทางโรงเรียนจะไม่มีการคืนเงินให้

(หมายเหตุ3) นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นในเดือนมกราคมเป็นเวลา 3 เดือน กรณีเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนปกติเดือนเมษายน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าครึ่งหนึ่ง (50,000เยน)

(หมายเหตุ4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนแม้เป็นคลาสเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ

* ส่วนลดและการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด 100,000 เยน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th