คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (เต็มเวลา)

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม “เต็มเวลา” ที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นได้

คุณสมบัติการรับสมัคร

ช่วงเวลาการรับสมัคร

→ ตัวอย่างตารางการเรียนคอร์สเรียนเตรียมความพร้อม เต็มเวลา

→ ค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมเต็มเวลา A


สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียนวิชาชีพ จะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย) หรือเทียบเท่า

คอร์สนี้ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ซึ่งนักเรียนที่ยังเรียนไม่ครบ12 ปีและประเทศมีระบบหลักสูตรที่แตกต่างกับการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เช่น ฟิลิปปินส์, บราซิล, ฮ่องกง, มาเลเซีย, มองโกเลีย, รัสเซีย และ อื่น ๆ สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับวิชาชีพและระดับมหาวิทยาลัยได้โดยจะต้องเรียนวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้ามหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์

– ชั่วโมงเรียนที่อัดแน่นของระบบการเรียนแบบเต็มเวลา ภาษาญี่ปุ่น : ราว 1000 ชั่วโมงต่อปี วิชาพื้นฐาน : มากกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี

– มีวิชาพื้นฐานอย่างเช่น คณิตศาสตร์ที่คำนึงถึงเรื่องการศึกษาต่อ

– คลาสเรียนเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบ

– คาบเรียนวิชาพื้นฐานที่อัดแน่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับเนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐาน นอกจากนี้สามารถเลือกวิชาทั่วไปหรือวิทยาศาสตร์ได้ขึ้นอยู่กับคณะ เสริมสร้างทักษะพื้นฐานและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ EJU

– ช่วงเวลารับสมัคร :เดือนเมษายน, ตุลาคม

การให้คำปรึกษา

✓แต่ละชั้นเรียนมีอาจารย์หลายท่านเป็นผู้รับผิดชอบ

✓คำแนะนำอย่างละเอียดโดยอาจารย์ประจำชั้น

✓การแนะแนวอาชีพอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

คุณสมบัติการรับสมัคร

แม้เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้วยเวลาน้อยกว่า12 ปี เมื่อเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

ช่วงเวลาการรับสมัครเรียนเตรียมความพร้อม (เต็มเวลา)

เทอมการศึกษาระยะเวลาจำนวนปิดรับสมัคร
เมษายน1 ปี20 คนก่อนสิ้นเดือนมกราคม
ตุลาคม1 ปี 6 เดือน20 คนก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม

ตารางการเรียน คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อม (เต็มเวลา) (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างตารางเรียน

เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
9:30 – 11:00– โฮมรูม
– คำศัพท์
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– เรียงความ
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
11:15 – 12:45– เรียงความ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คำศัพท์
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
13:35 – 15:05– ภาษาญี่ปุ่น
– บังคับเลือก
– สังคมหรือวิทยาศาสตร์– ภาษาญี่ปุ่น
– บังคับเลือก
– คันจิ– ภาษาญี่ปุ่น
– บังคับเลือก
15:20 – 16:50– ภาษาอังกฤษ– สังคมหรือวิทยาศาสตร์– ภาษาอังกฤษ
*เนื้อหา “ภาษาญี่เนื้อหา “ภาษาญี่ปุ่นบังคับเลือก”เช่น เก็งข้อสอบ JLPT, EJU , ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เป็นต้นปุ่นทั่วไป” ครอบคลุมเรื่องการสนทนา การฟัง ไวยากรณ์และคำศัพท์

ค่าใช้จ่าย

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (คอร์สเดือนเมษยน) (1ปี) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 988 ชั่วโมง  หน่วยเยน

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1 มีนาคมชำระรอบที่2 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000100,000
ค่าเล่าเรียน430,000380,000810,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00040,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน20,00020,000
รวมทั้งหมด570,000400,000970,000

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (คอร์สเดือนตุลาคม) (1 ปี 6 เดือน) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 1,508 ชั่วโมง  พื้นฐาน 210 ชั่วโมง หน่วยเยน

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1 กันยายนชำระรอบที่2 กุมภาพันธ์ชำระรอบที่3 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000 100,000
ค่าเล่าเรียน430,000430,000380,0001,190,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00020,00060,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน20,000 23,000
รวมทั้งหมด570,000450,000400,0001,373,000

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th