คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น A (เต็มเวลา)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น “เต็มเวลา” ไม่กี่หลักสูตรที่สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างละเอียด โดยมีชั่วโมงเรียนราว 1,000 ชั่วโมงต่อปี

คุณสมบัติการรับสมัคร

ช่วงเวลาการรับสมัคร

→ ตัวอย่างตารางการเรียนคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเต็มเวลา A

→ ค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเต็มเวลา A


เป็นคอร์สเต็มเวลาของสถาบันที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการโฟกัสการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยคอร์สนี้จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจศัพท์เทคนิคและหัวข้อวิชาเฉพาะทางในการเรียนระดับต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวิชาชีพ(เซมมง), ระดับมหาวิทยาลัยและระดับบัณฑิตวิทยาลัย

– ชั่วโมงเรียนที่อัดแน่นของระบบการเรียนแบบเต็มเวลา ราว 1,000 ชั่วโมงต่อปี   *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงยุติธรรมคือ 760 ชั่วโมง

– วิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นแบ่งตามจุดอ่อน ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าต้องการ “ศึกษาต่อ” “ทำงาน” “เส้นทางอาชีพ” ฯลฯ

– คลาสเรียนเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบ

– มีอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเรียนเตรียมสอบ EJU ที่จะสอนในจุดสำคัญอย่างเอาใจใส่ 

– ช่วงเวลารับสมัคร :เดือนเมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม

การให้คำปรึกษา

✓แต่ละชั้นเรียนมีอาจารย์หลายท่านเป็นผู้รับผิดชอบ

✓คำแนะนำอย่างละเอียดโดยอาจารย์ประจำชั้น

✓การแนะแนวอาชีพอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

คุณสมบัติการรับสมัคร

ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน12 ปีด้วยหลักสูตรปกติและมีคุณสมบัติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หรือผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า

ผู้ที่จบการศึกษา 10 หรือ 11 ปี ไม่ว่าจะเป็นประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มองโกเลีย ฯลฯ ขอแนะนำให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมของโรงเรียน หากต้องการรายละเอียดการรับสมัครกรุณาแจ้ง

ช่วงเวลาการรับสมัคร คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น A (เต็มเวลา) 

เทอมการศึกษาระยะเวลาจำนวนปิดรับสมัคร
เมษายน1 ปี60 คนก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหน้า
ตุลาคม1 ปี 6 เดือน60 คนก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม
กรกฎาคม1 ปี 9 เดือน20 คนก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ตารางการเรียน คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  A (เต็มเวลา) (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างตารางเรียนคลาสระดับต้น

เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
9:30 – 11:00– โฮมรูม
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– เรียงความ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
11:15 – 12:45– เรียงความ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
13:35 – 15:05– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
*เนื้อหา “ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป” ครอบคลุมเรื่องการสนทนา การฟัง ไวยากรณ์และคำศัพท์

ตัวอย่างตารางเรียนคลาสระดับกลางและสูง

เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
9:30 – 11:00– โฮมรูม
– คำศัพท์
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– เรียง
– ความ
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
11:15 – 12:45– เรียงความ
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คันจิ
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– คำศัพท์
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
13:35 – 15:05– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– บังคับเลือก
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– บังคับเลือก
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
– บังคับเลือก
**เนื้อหา “ภาษาญี่ปุ่นบังคับเลือก” เช่น เก็งข้อสอบ JLPT, EJU, ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  A (คอร์สเดือนเมษยน) (1ปี) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 988 ชั่วโมง  หน่วยเยน

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1 มีนาคมชำระรอบที่2 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000100,000
ค่าเล่าเรียน380,000380,000760,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00040,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน15,00015,000
รวมทั้งหมด515,000400,000915,000

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  A (คอร์สเดือนตุลาคม) (1 ปี 6 เดือน) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 988 ชั่วโมง  หน่วยเยน

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1 กันยายนชำระรอบที่2 กุมภาพันธ์ชำระรอบที่3 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000 100,000
ค่าเล่าเรียน380,000380,000380,0001,140,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00020,00060,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน18,000 18,000
รวมทั้งหมด518,000400,000400,0001,318,000

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  A (คอร์สเดือนกรกฎาคม) (1 ปี 9 เดือน) : ชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น1,716ชั่วโมง

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1มิถุนายนชำระรอบที่2 สิงหาคมชำระรอบที่3 มีนาคมชำระรอบที่4 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000  100,000
ค่าเล่าเรียน190,000380,000380,000380,0001,330,000
ค่าบำรุงสถานที่10,00020,00020,00020,00070,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน20,000  20,000
รวมทั้งหมด320,000400,000400,000400,0001,520,000

(หมายเหตุ1) เมื่อชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ตามกฎจะไม่สามารถคืนเงินได้

(หมายเหตุ2) กรณีเข้าร่วมกิจกรรมชมรมหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

(หมายเหตุ3) ศิษย์เก่าโรงเรียน, ลูกหลานศิษย์ปัจจุบัน (พ่อแม่ลูก พี่น้อง หลาน ลูกพี่ลูกน้อง)  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งหมด (100,000เยน)

(หมายเหตุ4) ภายหลังจบการศึกษา นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น ตอนสมัคร

               (1) ผู้ที่มี EJU : 270 คะแนนขึ้นไป หรือ ผ่าน JLPT : ระดับ N1 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งหมด (100,000เยน)

               (2) ผู้ที่มี EJU : 220 คะแนนขึ้นไป หรือ ผ่านJLPT : ระดับ N2 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าครึ่งหนึ่ง (50,000เยน)

(หมายเหตุ5) นักเรียนที่เข้าเรียนแบบระยะสั้น 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมและลงทะเบียนเรียนต่อในหลักสูตรปกติในเดือนเมษายน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าครึ่งหนึ่ง (50,000เยน)

(หมายเหตุ6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนแม้เป็นคลาสเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ

* ส่วนลดและการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด 100,000 เยน