คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น B (ครึ่งเวลา)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว “ครึ่งวัน” เหมาะสำหรับผู้ไม่ค่อยมีเวลา

คุณสมบัติการรับสมัคร

ช่วงเวลาการรับสมัคร

→ ตัวอย่างตารางการเรียนคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ครึ่งวัน B

→ ค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ครึ่งวัน B


เป็นคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นครึ่งวันในช่วงเช้าหรือกลางวันเท่านั้น โดยคอร์สนี้จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจศัพท์เทคนิคและหัวข้อวิชาเฉพาะทางในการเรียนระดับต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวิชาชีพ(เซมมง), ระดับมหาวิทยาลัย และ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย

– ชั่วโมงเรียน 800 ชั่วโมงต่อปี มาตรฐานตามประกาศกระทรวงยุติธรรมคือ 760 ชั่วโมง
– การแนะแนวเส้นทางอาชีพตามเป้าหมายของแต่ละคน 
– จัดคลาสเรียนตามความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยการสอบแยกคลาส
– การจัดวิชาที่ยืดหยุ่นเป็นหลักสูตรที่คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายในทุกๆปี
– ช่วงเวลารับสมัคร :เดือนเมษายน,ตุลาคม

การให้คำปรึกษา

✓แต่ละชั้นเรียนมีอาจารย์หลายท่านเป็นผู้รับผิดชอบ

✓คำแนะนำอย่างละเอียดโดยอาจารย์ประจำชั้น

✓การแนะแนวอาชีพอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

คุณสมบัติการรับสมัคร

ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน12 ปีด้วยหลักสูตรปกติและมีคุณสมบัติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หรือผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า

ผู้ที่จบการศึกษา 10 หรือ 11 ปี ไม่ว่าจะเป็นประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มองโกเลีย ฯลฯ ขอแนะนำให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมของโรงเรียน หากต้องการรายละเอียดการรับสมัครกรุณาแจ้ง

ช่วงเวลาการรับสมัคร คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น B (ครึ่งวัน) 

เทอมการศึกษาระยะเวลาช่วงเรียนจำนวนปิดรับสมัคร
เมษายน1 ปีเช้า20 คนก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหน้า
2 ปีเช้า20 คนก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหน้า
2 ปีบ่าย20 คนก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหน้า
ตุลาคม1 ปี 6 เดือนเช้า20 คนก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม
1 ปี 6 เดือนบ่าย20 คนก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม

ตารางการเรียน คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  B (ครึ่งวัน) (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างตารางเรียนช่วงเช้า (ชั้นกลางและชั้นสูง)

เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
9:30 – 10:15– โฮมรูม– ไวยากรณ์– คันจิ– การอ่าน– เรียงความ
10:15 – 11:00– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ไวยากรณ์– คันจิ– การอ่าน– เรียงความ
11:15 – 12:00– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– การอ่าน
– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
12:00 – 12:45– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
*เนื้อหา “ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป”ครอบคลุมเรื่องการสนทนา การฟัง ไวยากรณ์และคำศัพท์

ตัวอย่างตารางเรียนช่วงบ่าย (ชั้นต้น)

เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
13:35 – 14:20– โฮมรูม– คันจิ– คันจิ– คันจิ– การอ่าน
14:20 – 15:05– เรียงความ– คันจิ– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
15:20 – 16:05– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– การอ่าน
16:05 – 16:50– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป– ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
*เนื้อหา “ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป”ครอบคลุมเรื่องการสนทนา การฟัง ไวยากรณ์และคำศัพท์

ค่าใช้จ่าย

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  B (คอร์สเดือนเมษายน)(1ปี) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 800 ชั่วโมง

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1 มีนาคมชำระรอบที่2 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000100,000
ค่าเล่าเรียน320,000320,000640,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00040,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน15,00015,000
รวมทั้งหมด455,000340,000795,000

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  B (คอร์สเดือนตุลาคม)( 1ปี 6 เดือน) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 1,200 ชั่วโมง

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1 กันยายนชำระรอบที่2 กุมภาพันธ์ชำระรอบที่3 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000 100,000
ค่าเล่าเรียน320,000320,000320,000960,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00020,00060,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน18,000 18,000
รวมทั้งหมด458,000340,000340,0001,138,000

คอร์คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น  B (คอร์สเดือนเมษายน)(2ปี) : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่น 1,600 ชั่วโมง

ช่วงเวลาการชำระเงินชำระรอบที่1มิถุนายนชำระรอบที่2 สิงหาคมชำระรอบที่3 มีนาคมชำระรอบที่4 สิงหาคมรวมทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100,000  100,000
ค่าเล่าเรียน320,000320,000320,000320,0001,280,000
ค่าบำรุงสถานที่20,00020,00020,00020,00080,000
ค่าตำราและอุปกรณ์การสอน20,000  20,000
รวมทั้งหมด460,000340,000340,000340,0001,480,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th