ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน, 6 เดือน

ภาคการศึกษา: เมษายน/มิถุนายน, ตุลาคม

หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องขอ VISA นักเรียน ทำให้ผู้ที่มี VISA ชั่วคราว หรือ VISA อื่น ๆ สามารถเรียนและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได้ และหากต้องการสมัครหลักสูตรระยะยาวต่อ ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติม www.ojsatstudyinjapan.com/ecc-shortterm

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคการศึกษาเมษายนรับสมัครถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2021
ภาคการศึกษามิถุนายนรับสมัครถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2021
ภาคการศึกษาตุลาคมรับสมัครถึงสิ้นเดือนกันยายน 2021

คุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้อำนวยการหลักสูตรอนุญาตจึงจะสามารถเข้าเรียนได้)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่าย3 เดือน
(จำนวนวันที่เรียน 45 วัน)
6 เดือน
(จำนวนวันที่เรียน 90 วัน)
ค่าสมัคร25,000 เยน50,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา197,800 เยน380,000 เยน
ค่ากิจกรรม2,500 เยน5,000 เยน
ค่าประกัน3,000 เยน3,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน15,000 เยน30,000 เยน
รวม243,300 เยน468,000 เยน

หมายเหตุ

*ไม่สามารถยื่นขอ VISA นักเรียนได้

*ก่อนเริ่มเรียน นักเรียนจะต้องเข้ารับการสอบแยกชั้นเรียน และเรียนในชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตน

*ตารางเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมจะกำหนดจากชั้นเรียน

*นักเรียนจะเรียนร่วมกันกับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อ OJSAT Study in Japan แนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สาขาพหลโยธิน: 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com