หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน

สำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับ N2 แล้ว และต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและหางานในประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบการสมัคร

ลงทะเบียนเรียนยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมษายน10 พฤศจิกายน (ของปีก่อน)ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ตุลาคม25 พฤษภาคมปลายเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย 1 ปี รวมประมาณ 776,000 เยน

ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน
ค่าสมัคร22,000 เยน
ค่าลงทะเบียน55,000 เยน
ค่าเทอม 6 เดือน330,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน33,000 เยน
ค่าประกันสุขภาพ6,000 เยน
รวมค่าใช้จ่าย 6 เดือนแรก446,000 เยน