หลักสูตรฤดูร้อน (Summer Course)

เป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมายในทุกสัปดาห์ 

เวลาเรียน

  • ช่วงเช้าวันจันทร์ – ศุกร์ 
  • เรียนวันละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที
  • 20 คาบ/สัปดาห์
  • มีกิจกรรมในช่วงบ่าย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

กิจกรรมในหลักสูตรฤดูร้อน เช่น กิจกรรมการทำซูชิ, ทำอาหารจำลอง, ใส่ชุดยูกาตะ และพิธีชงชา, เที่ยวชม Asakusa และ Odaiba, วาดการ์ตูน, ทำขนมญี่ปุ่น, เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ Edo-Tokyo, เที่ยวชมภูเขา Takao เป็นต้น