ทุนการศึกษา JPGA

0
103

ทุนการศึกษา JPGA Japan Global Academy

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่นสำหรับหลักสูตรระยะยาว

JPGA Japan Global Academy มีทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4 – N2

สามารถรับทุนการศึกษาได้ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

N2N3N4
 15,000 เยน10,000 เยน5,000 เยน