หอพัก JPGA Japan Global Academy

Shigetane1

ชื่อหอพักShigetane 1
ที่ตั้งเดินจากอาคารเรียน 5 นาที
จำนวนหอพัก20 คน
ภายในหอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องครัวส่วนกลาง ห้องอาบน้ำรวม ห้องน้ำรวม
ราคา6,500 เยนต่อเดือน

Shigetane2

ชื่อหอพักShigetane 2
ที่ตั้งเดินจากอาคารเรียน 10 นาที
จำนวนหอพัก15 คน
ภายในหอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องครัวส่วนกลาง ห้องอาบน้ำรวม ห้องน้ำรวม
ราคา5,500 เยนต่อเดือน

KURUMA

ชื่อหอพักKURUMA
ที่ตั้งเดินทางโดยรถบัส 10 นาที มีรับส่ง
จำนวนหอพัก8 คน
ภายในหอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องครัวส่วนกลาง ห้องอาบน้ำรวม ห้องน้ำรวม
ราคา6,500 เยนต่อเดือน