รายละเอียดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นและคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมระยะยาวเรียนเทอมตุลาคม ระยะเวลา 1.5ปี

วันที่รับสมัคร

โรงเรียน Tokyo International Univ. Japanese Language School เปิดรับสมัครทั้ง 3 คอร์ส

ชื่อคอร์สวันรับสมัคร
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น A (เต็มเวลา) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 25 พฤษภาคม
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น B (ครึ่งวัน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 25 พฤษภาคม
คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (เต็มเวลา) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 8 กรกฎาคม

คุณสมบัติการรับสมัคร

  • จบชั้นมัธยมปลาย
  • มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ขึ้นไป

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th