รับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว JPGA เทอมตุลาคม 2022 หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน

รับสมัครถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เป้าหมายของคอร์สนี้

เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านวัดระดับญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปได้
สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานได้

คุณสมบัติ

  • บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • บุคคลที่มีเหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศและแผนเส้นทางในสายอาชีพที่ชัดเจน
  • บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น ระเบียบของสถาบันและกฏเกณฑ์ในการดำรงชีวิตได้
  • บุคคลที่ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอและสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศได้
  • ผ่านการอบรมเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง หรือ ผ่านการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT N5
  • ข้อควรระวัง ไม่รับบุคคลที่มีรอยสักบนร่างกาย บุคคลที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป บุคคลที่เป็นอดีตนักเรียนฝึกปฏิบัติด้านเทคนิค และบุคคลที่มุ่งหวังเข้ามาเป็นแรงงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำปี

ปีการศึกษาค่าสมัครเข้าเรียนค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์ค่าสื่อการสอนรวม
ปี1110,000 เยน594,000 เยน33,000 เยน33,000 เยน770,000 เยน
ปี2297,000 เยน16,500 เยน16,500 เยน330,000 เยน
รวม110,000 เยน891,000 เยน49,500 เยน49,500 เยน1,100,000 เยน

วิธีการชำระเงิน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือนแรก + ค่าสมัคร 3 เดือน เช่น 110,000 เยน + 148,500 เยน = 258,500 เยน

ค่าเล่าเรียนสามารถเลือกแบ่งชำระได้
3 เดือน = 148,500 เยน
6 เดือน = 297,000 เยน
12 เดือน = 594,000 เยน


ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th