รายละเอียดหลักสูตร

คอร์ส 1 ปี (เฉพาะสาขา Takamatsu เท่านั้น)คอร์ส 1 ปี 6 เดือนคอร์ส 2 ปี
ช่วงระยะเวลาคอร์สเมษายน – มีนาคม ตุลาคม – มีนาคมเมษายน – มีนาคม
ชั่วโมงเรียน800 ชั่วโมง / 40 สัปดาห์1200 ชั่วโมง / 60 สัปดาห์1600 ชั่วโมง / 80 สัปดาห์

* หลักสูตรเดือนเมษายนรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม – ต้นเดือนธันวาคม (ควรสมัครภายในเดือนพฤศจิกายน) และหลักสูตรเดือนตุลาคมรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนมิถุนายน

คุญสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (รวมถึงผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนั้น)
  • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครต้องมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนและกฎหมายญี่ปุ่นได้

ตารางเรียน

หลังการสมัคร มีการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน เพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็นคอร์สรอบเช้าและคอร์สรอบบ่าย

คอร์สรอบเช้า

คาบที่ 18.50 – 9.35
คาบที่ 29.35 – 10.20
คาบที่ 310.30 – 11.15
คาบที่ 411.15 – 12.00
คาบที่ 512.05 – 12.50

คอร์สรอบบ่าย

คาบที่ 113.20 – 14.05
คาบที่ 214.05 – 14.50
คาบที่ 315.00 – 15.45
คาบที่ 415.45 – 16.30
คาบที่ 516.35 – 17.20

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรเดือนเมษายน

คอร์ส 1 ปี  (เฉพาะสาขา Takamatsu เท่านั้น)

วันชำระค่าเล่าเรียนเดือนมีนาคม
ค่าสมัคร20,000 เยน
ค่าแรกเข้า70,000 เยน
ประกันอุบัติเหตุ5,000 เยน
ค่าตรวจสุขภาพ10,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา650,000 เยน
รวม755,000 เยน

คอร์ส 2 ปี

วันชำระค่าเล่าเรียนเดือนมีนาคมเดือนมีนาคม เดือนกันยายน
ค่าสมัคร20,000 เยน
ค่าแรกเข้า70,000 เยน
ประกันอุบัติเหตุ5,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ10,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา650,000 เยน325,000เยน325,000เยน
รวม760,000 เยน325,000เยน325,000เยน

=รวมทั้งสิ้น 1,410,000 เยน


หลักสูตรเดือนตุลาคม

คอร์ส 1 ปี 6 เดือน

วันชำระค่าเล่าเรียนเดือนกันยายน เดือนกันยายน
ค่าสมัคร20,000 เยน
ค่าแรกเข้า70,000 เยน
ประกันอุบัติเหตุ7,500 เยน
ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ10,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา650,000 เยน325,000 เยน
รวม757,500 เยน325,000 เยน

=รวมทั้งสิ้น 1,082,500 เยน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ทุน ได้แก่

  1. Anabuki Kinue Scholarship เป็นทุนที่จะคัดเลือกก่อนเข้าเรียน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนนเดือนละ 20,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี
  2. JASSO Scholarship เป็นทุนที่จะคัดเลือกจากทั่วประเทศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนนเดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี
  3. Sunahara Jido Kikin Scholarship เป็นทุนที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีปีละ 1 คน ในเมือง Takamatsu ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนนเดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี