ทางสถาบัน Anabuki College มีหลักสูตรสายอาชีพ (Vocational Course) เป็นหลักสูตรการเรียนในวิทยาลัย 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองวิชาชีพ โดยชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรวิชานี้จะต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป โดย Anabuki College มีสาขาให้เลือกเรียนทั้งหมดถึง 88 หลักสูตร

หลักสูตรสาขาต่าง ๆ

แบ่งเป็น 4 สาขาหลักสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ (International Vocational Course) ได้แก่

 • International Business
 • International Hotel Business
 • International Cooking
 • International IT Engineering

และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เรียนร่วมกับคนญี่ปุ่น (Vocational Course)

โดยผู้สมัครจะต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป หรือศึกษาต่อจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของทางสถาบัน Anabuki College โดยตรง ตัวอย่างสาขาในสถาบัน เช่น Patissier and Bakery, Braidal/Hotel, Graphic Design/Web Design, Nursing/Elderly care, Manga and Comic Illust, Beauty Cordinatior, Pet Training/Pet Trimming, Dental Hygiene, ฯลฯ

พิเศษ! สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ Vocational Course หลังจากศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของทางสถาบัน Anabuki College โดยตรง และมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดถึง 400,000 เยนอีกด้วย

ตัวอย่างห้องเรียนสายอาชีพในสถาบัน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหลักสูตรสายอาชีพ International Vocational Course แบ่งออกเป็น 2 ทุน ได้แก่

 1. International Course
  ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของทางสถาบัน Anabuki College เท่านั้น โดยจะหักจากค่าเล่าเรียนในทุกปี
N1150,000 เยน
N2100,000 เยน
N350,000 เยน

 1. International Animation Course
  ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) โดยจะหักจากค่าเล่าเรียนในปีแรก
N1400,000 เยน
N2250,000 เยน

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหลักสูตรสายอาชีพ Vocational Course แบ่งออกเป็น 2 ทุน ได้แก่

 1. ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผลการสมัครทุนจะขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้า โดยทุนการศึกษาจะหักจากค่าเล่าเรียนในทุกปี
N1400,000 เยน
N2250,000 เยน
 1. สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน Anabuki College เพียงที่เดียว จะได้รับส่วนลด 50,000 เยน/ปี ในทุก ๆ ปี