หอพักของ Anabuki College มีห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวมสำหรับ 2-4 คน โดยห้องพักทุกประเภทประกอบด้วยครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ หอพักตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทางด้วยรถจักรยาน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมหอพักนักเรียน/ต่อคน (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค) ราคาแตกต่างกันไปตามประเภทของห้องพัก

ประเภทห้องพักค่าเช่าต่อเดือนค่าธรรมเนียมการย้ายเข้า (รวมค่าเช่า 3 เดือน)
ห้องเดี่ยว30,000-35,000 เยน209,000 เยน
ห้อง 2-4 คน12,000-16,500 เยน100,000-120,000 เยน

* เมื่อเข้าอยู่จะไม่สามารถย้ายออกจากหอพักได้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ย้ายออกก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามเดิมจนสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่างหอพัก

ห้องพักเดี่ยว
ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักรวม 2-4 รวม
ห้องพักรวม 2-4 รวม

ภายนอกหอพัก
โถงทางเดิน

ห้องซักรีด
ห้องซักรีด