ทุนการศึกษา Anabuki College

1.ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

1. AnabukiKinue Scholarship

ทุนที่คัดเลือกก่อนเข้าเรียน ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 20,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี

2. JASSO Scholarship

ทุนที่คัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศ ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี

3. Sunahara JidoKikin Scholarship

ทุนที่คัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี

2.ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติสายอาชีพ

1. International Course

ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เฉพาะนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของทางสถาบัน Anabuki College เท่านั้น โดยจะหักจากค่าเล่าเรียนในทุกปี

ระดับทุน
N1150,000 เยน / ปี
N2100,000 เยน / ปี
N350,000 เยน / ปี

2. International Animation Course

ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) โดยจะหักจากค่าเล่าเรียนในปีแรก

ระดับ ทุน
N1 400,000 เยน
N2 250,000 เยน

3.ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรสายอาชีพ Vocational Course

ทุนการศึกษาสายอาชีพVocational Course

– ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผลการสมัครทุนจะขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้า โดยทุนการศึกษาจะหักจากค่าเล่าเรียนในทุกปี

ระดับทุน
N1400,000 เยน / ปี
N2250,000 เยน / ปี