หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว JPGA

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานไปจนถึงชั้นกลางและต้องมาเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงที่ญี่ปุ่นเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N1ผ่าน
วัตถุประสงค์ในการจัดคอร์สเพื่อติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น
1. วิธีอ่านคันจิ (ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก เป้าหมาย: สามารถเขียนคำอ่านคันจิเป็นHiraganaได้)
2. ความหมายของคำศัพท์และวิธีนำไปใช้ (เป้าหมาย: สามารถรู้วิธีนำคำศัพท์ต่างๆไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม)
3. การอ่านจับใจความสำคัญจากประโยคหรือภาพต่างๆ
4. การอ่านจับใจความสำคัญจากบทความ
5. การฟัง

เนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)ระดับสูง

เทอมเมษายน : คอร์สเรียน เข้ามหาวิทยาลัย หรือ สายอาชีพ สำหรับ 1 ปี และ 2 ปี

ค่าใช้จ่าย1 ปี2 ปีรวม (เยน)
ค่าแลกเข้า110,000110,000
ค่าเทอม594,000594,0001,188,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน33,00033,00066,000
ค่าหนังสือ33,00033,00066,000
รวม770,000660,0001,430,000

เทอมตุลาคม : คอร์สเรียน ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง สำหรับ 1 ปี 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย1 ปี1 ปี 6 เดือนรวม (เยน)
ค่าแลกเข้า110,000110,000
ค่าเทอม594,000297,000891,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน33,00016,50049,500
ค่าหนังสือ33,00016,50049,500
รวม770,000330,0001,100,000
  • ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนจ่ายเป็นรายเดือน รวมภาษีแล้ว

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยประมาณ เยน

รายละเอียด1 ปี1 ปี 6 เดือน2 ปี
ราคาคอร์สเรียนรวมทั้งหมด770,0001,100,0001,430,000
ค่าครองชีพ558,000 – 588000837,000 – 882,0001,116,000 – 1,176,000
รวมทั้งหมด1,328,000 – 1,358,0001,937,000 – 1,982,0002,546,000 – 2606000

ตารางเวลาเรียน

ตารางเรียน

วันและเวลาเรียน วันจันทร์ – ศุกร์ 9:15-12:15 น.

วันหยุด : วันเสาร์

วันทำงานพาร์ทไทม์ : วันอาทิตย์